Mārtiņš Šteins

Mārtiņš Šteins
Valdes loceklis, Cēsu novada nodaļas vadītājs

Es gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi.

Mārtiņš Šteins ir aktīvs jaunietis ar divām augstākajām izglītībām, kas iegūtas Latvijas Universitātē. Darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās (Latvijas Jaunatnes padome, "Nītaureņi", Neatkarīgā izglītības biedrība u.c.). "Attīstībai / Par!" un Kustībā "Par!" ir no pirmsākumiem. Mārtiņš ir aizrautīgs ceļotājs.

Saistītie jaunumi

Back to top