Mārtiņš Šteins: Iekšlietu ministrija ir ļoti nopietni pievērsusies naida noziegumu problemātikai Fakti, Viedokļi
10.12.2021

Mārtiņš Šteins: Iekšlietu ministrija ir ļoti nopietni pievērsusies naida noziegumu problemātikai

Starptautiskajā cilvēktiesību dienā, 10. decembrī, Iekšlietu ministrijas (IeM) parlamentārais sekretārs un Kustības “Par!” valdes loceklis Mārtiņš Šteins piedalījās LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” apaļā galda diskusijā “Naida noziegumu un naida runas monitoringa 2021”.

Pasākumā “Mozaīka” prezentēja ikgadējo sociālo tīklu monitoringu par naida runu un naida noziegumiem. Pasākumā tika pārrunāts stratēģiskais darbs naida runas izpausmes pētīšanā, jaunas prakses darbā ar naida noziegumiem, kā arī apmācību metodes, lai skaidrotu naida runas un naida noziegumu būtību tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem.

“Iekšlietu ministrija ir ļoti nopietni pievērsusies naida noziegumu problemātikai. Kopš augustā savu darbu pabeidza ministres izveidotā darba grupa, esam izstrādājuši un iesnieguši vairākus likumprojektu grozījumus. Esam uzlabojuši statistikas apkopošanu un pilnveidojuši policistu apmācības sistēmu par naida noziegumiem. Ļoti ceram uz citu ministriju un Saeimas kolēģu atbalstu, lai uzlabotu tiesisko regulējumu un pasargātu mazāk aizsargātās grupas gan reālajā vidē, gan internetā,” pasākumā atzīmēja parlamentārais sekretārs un Kustības “Par!” valdes loceklis Mārtiņš Šteins.

2021. gada 30. jūnijā ar IeM rīkojumu tika izveidota darba grupa ar mērķi apzināt naida noziegumu problemātiku Latvijā, izvērtēt iespējamos šķēršļus naida noziegumu identificēšanā un atklāšanā, kā arī apzināt iespējamos rīcības virzienus iekšlietu jomā.

Darbs notika trīs virzienos: datu kvalitātes uzlabošanā, praktiskās piemērošanas aspektos un juridisko aspektu pilnveidošanā.

IeM ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas sēdē priekšlikumus iespējamiem grozījumiem Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.

Mārtiņš Šteins Es gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi. Vairāk »

Back to top