Pieraksties jaunumiem!

Ja vēlies vari ierakstīt arī telefona numuru!

Par mums

 

Kustība “Par!” ir sociāli liberāla, proeiropeiska politiskā partija, kuras mērķis ir moderna un taisnīga Latvija vienotā Eiropā. Tā ir dibināta 2017. gada 26. augustā.

Kustības pamata vērtību dokuments ir mūsu manifests. Darāmie darbi aprakstīti programmā, bet partijas darbu organizējam atbilstoši statūtiem, ētikas kodeksam un citiem dokumentiem.

Kustība “Par!” biedri ir ievēlēti un šobrīd strādā piecās Latvijas pašvaldības – Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Ogrē un Rēzeknes novadā. Kustība “Par!” bija ievēlēta 13. Saeimā un strādāja Ministru kabinetā, vadot Veselības ministriju no 2018. gada līdz 2022. gadam un Iekšlietu ministriju no 2021. gada līdz 2022. gada decembrim. 

Mūsu biedri

Kustībā ir vairāk nekā 530 biedri. Kustības “Par!” biedri strādā dažādās partijas pārvaldes institūcijās – valdē un pārskata padomē, kā arī ikvienam biedram ir iespēja piedalīties Kustības teritoriālo nodaļu un partijas tematisko darba grupu darbā. Partijas jaunieši pulcējas Kustības jauniešu nodaļā. 

Kustības biedri regulāri tiekas partijas atklātās valdes sēdēs, darba grupās, kā arī vismaz reizi gadā tiekas partijas kopsapulcē. Kongresos tiek pārvēlētas partijas lēmējinstitūcijas (valde, pārskata padome), pēc nepieciešamības grozīti statūti, kā arī pieņemti citi svarīgi lēmumi. Pievienojies!

 

Valde

Galvenā izpildinstūcija ir valde, kas sastāv no 13 partijas biedriem. Kustības valde vada Kustības darbu, nodrošina Kustības programmas īstenošanu un pieņem lēmumus. 

Partijas valdes līdzpriekšsēdētājas ir Laima Geikina un Inese Voika.

Kā arī valdē strādā Miks Celmiņš, Mārtiņš Šteins, Uldis Dūmiņš, Linda Curika, Didzis Dubovskis, Anna Bendika, Diāna Zande, Viesturs Romka, Oskars Kaulēns, Sergejs Kaļiņins un Pēteris Bethers.

Dome

Dome ir Kustības pārvaldes institūcija, kas kongresu starplaikos apstiprina politiskās prioritātes un priekšvēlēšanu programmas.

Domē strādā biedri, pārstāvot ikvienu partijas pārvaldes institūciju, pārstāvji no katras teritoriālās nodaļas, kā arī valsts un pašvaldību ievēlētās politiskās amatpersonas.

Domes priekšsēdētājs ir Vjačeslavs Kašcejevs un priekšsēdētāja vietnieks ir Artūrs Pudāns.

Pārskata padome

Partijas iekšējā uzraudzības institūcija ir Pārskata padome. Padome pieskata, lai Kustības darbība ir ētiska un atbilst gan Latvijas likumiem, gan mūsu partijas statūtiem un ētikas kodeksam.

Pārskata padomes vadītāja ir Ieva Feldmane.

Pārskata padomē strādā arī Māra Ose – Kuišele, Vita Anda Tērauda, Laura Brīvība – Dzenuška un Barbara Freiberga.

Birojs

Ikdienas partijas darbu vada un organizē partijas birojs. Partijas birojs ciešā saiknē ar partijas valdi izstrādā un realizē partijas stratēģiju, organizē partijas ikdienas darbu, strādā ar partijas nodaļām, biedriem, organizē partijas komunikāciju, kampaņas un citas aktivitātes.

Partijas izpilddirektors ir Miks Celmiņš.

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība - ALDE

Kopš 2019. gada Kustība “Par!” ir pievienojusies Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienībai ALDE. ALDE ir trešā lielākā Eiropas politiskā partija. ALDE pamatvērtības ir brīvība, tiesiskums, cilvēktiesības, tolerance un solidaritāte atvērtā sabiedrībā.

Kopā ar franču liberāļiem ALDE veido trešo lielāko frakciju Eiropas Parlamentā (Renew Europe).

Vairāk par ALDE lasi tās manifestā un mājaslapā.

Back to top