Par mums

“Par Jauniešiem!” ir politiskās partijas Kustība “Par!” jauniešu nodaļa. Mēs esam vieta jauniešiem ar dažādām pieredzēm, viedokļiem un interesēm, kurus vieno sociāli liberālās vērtības. “Par Jauniešiem!” dibināta 2020. gada 13. jūnijā. Šobrīd nodaļu vada jau ceturtā ievēlētā nodaļas valde.

Mūsu mērķis ir caur aktīvismu un degsmi panākt labāku Latviju ikkatram. Katrs jaunietis var dot pienesumu šai mērķa sasniegšanai, un “Par Jauniešiem!” uzdevums ir atrast un uzklausīt katra jaunieša ideju, un kopīgiem spēkiem to realizēt.

Esam piedalījušies piketos, apmeklējuši un pārstāvējuši savu viedokli gan Saeimā, gan pašvaldībās, realizējuši projektus un iesaistes pasākumus, publiski paužam jauniešu nostāju sociālos tīklos veidojot argumentētu un pamatotu nostāju jautājumos, kas skar jauniešus. 

Mūsu biedri nāk no dažādām vietām Latvijā – esam jauniešu nodaļa visiem Latvijas jauniešiem.

Pievienojies “Par Jauniešiem!”. Nodaļā apvienojas ne tikai partijas jaunieši – biedri, bet arī mūsu draugi, atbalstītāji un jaunieši, kuri nav partijas biedra statusā. 

Darba grupas

Mūsu nodaļā darbojas vairākas darba grupas, kas palīdz efektīvi strādāt noteiktajās jomās. Šobrīd nodaļā ir 3 darba grupas.

Mūsu vērtības

Jaunieši, neatkarīgi no balsstiesību esības, ir pilnvērtīgi Latvijas Republikas pilsoņi, kuri ir ieinteresēti Latvijas valsts ilgtspējīgā un demokrātiskā attīstībā. 

Latvijā un pasaulē nepamatoti atturīgi tiek iesaistīti jaunieši lēmumu pieņemšanā. “Par Jauniešiem!” esam izveidojuši, lai sekmētu jauniešu, kā nepietiekami pārstāvētas sabiedrības grupas, interešu tiesisko pārstāvniecību.

Mūsu priekšrocības

“Par Jauniešiem!” pārstāv Latvijas jauniešus ar sociāli liberālām interesēm. Kļūstot par mūsu biedru, Tu vari ietekmēt Latvijas politiskos procesus, iegūt platformu arī sava viedokļa paušanai, organizēt un piedalīties dažādos pasākumos gan Latvijā, gan arī iegūt iespējas bez maksas paviesoties citās valstīs, pārstāvot jauniešu nodaļu. Dalība nodaļā var dot arī dažādas karjeras izaugsmes iespējas mūsu biedriem, ikviens biedrs var kandidēt nodaļas valdes vēlēšanās un ētikas komisijas vēlēšanās.

Mūsu komanda

Nodaļas valde

Viesturs Romka 

Eduards Liepiņš

Patriks Jānis Pudāns

Leili Katrīna Gladkija

Daniēls Dadzītis

Kontakti

Back to top