Intelekts. Izglītība. Izcilība. Aktualitātes
11.12.2023

Intelekts. Izglītība. Izcilība.

Sestdien, 9. decembrī, Kustības “Par!” biedri pulcējās partijas astotajā Kongresā. Kongresa laikā tika diskutēts par partijas atjaunotu politisko rīcības virzienu. Kustības “Par!” biedri vienojās, ka partijas turpmākā darba prioritāte koncentrēsies Latvijas izglītības attīstībai. 

Kongresā partijas biedri apstiprināja rezolūcija, kura būs partijas turpmākās politiskās rīcības pamatā.

Intelekts. Izglītība. Izcilība.

Mūsu galvenais uzdevums ir vairot Latvijas intelekta jaudu, modernizējot izglītību, zinātni un jaunradi. Šodien ekonomiski attīstīta valsts nav iespējama bez vīzijas par to, kā izmantot mākslīgā intelekta revolūciju. Lai to iespējotu, nepieciešama jauna vīzija izglītībai – lai no bērnības līdz senioru vecumam ikviens būtu spējīgs izmantot moderno tehnoloģiju potenciālu savu prasmju un zināšanu attīstīšanai. Lai tehnoloģijas kalpotu mums, nevis mēs – tām. 

Mēs esam satraukti par mūsu valsts nākotni. Latvijas iedzīvotāji ir izvēles priekšā. Viena izvēle ir populisms un vienkāršots skats uz sarežģītām problēmām. Skaļi saukļi bez spējas un vēlmes tos īstenot. Politikā ir atgriezušies tie, kuri valsts attīstību jau reiz izmantojuši savās interesēs. Otra izvēle ir politika bez nākotnes vīzijas, bez modernām un drosmīgām idejām. Politika, kas liek valstij stagnēt un apdraud Latvijas tautas labklājību. 

Bet mums ir trešā izvēle – moderna, drosmīga, uz nākotni vērsta politika ar zinātību tās pamatā. Lai dotu mūsu bērniem un jauniešiem izcilas izglītības iespējas, mēs uzstājam uz politiku, kas balstīsies šajos principos:

Visaptveroša digitālo tehnoloģiju, īpaši mākslīgā intelekta, apgūšana, ieviešana un izmantošana. Latvijas izrāviena pamatā jābūt spējai nodrošināt datu pieejamību. Latvijai ir nevis jāskrien pakaļ jaunāko tehnoloģiju revolūcijai, bet tās jāvirza, pirmajiem izmantojot izglītībā, politikā, veselības aprūpē, pētniecībā un biznesā.

Līdzvērtīgas iespējas un laba izglītība skolēniem pilsētās un laukos. Lai Latvijas skolēniem neatkarīgi no dzīvesvietas un ģimenes ekonomiskā stāvokļa būtu līdzvērtīgas iespējas sekmīgi mācīties.

Skolotāji – novērtēti profesionāļi un personības. Mūsdienīgu izglītību var panākt tikai ar labi atalgotiem un radošiem skolotājiem, izcilām personībām, kas izvēlas darbu skolās un paliek tur uz ilgu laiku. Mēs ticam, ka skolotājiem ir zināšanas un degsme, bet pietrūkst cilvēcīga un tehnoloģijās iedvesmota atbalsta.

Starptautiski konkurētspējīga augstākā izglītība. Zinātnes un tehnoloģiju attīstībai Latvijā kritiski svarīga ir starptautiski konkurētspējīga izglītība augstskolās, kurās strādās izcili zinātnieki. 

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par valsti, kas nepieder dažiem. Mēs esam par tautu, kas sastāv no daudziem. Par izcilu izglītību, kas attīsta radošumu, kritisko domāšanu un emocionālo inteliģenci.

 

Informāciju sagatavoja Miks Celmiņš, Kustības “Par!” izpilddirektors | miks.celmins@kustibapar.lv | T. 27422525

Pieraksties jaunumiem!

Ja vēlies vari ierakstīt arī telefona numuru!

Back to top