Kustība “Par!”: Politiskām partijām ikviens ziedojums ir jāvērtē ļoti rūpīgi Aktualitātes
11.04.2024

Kustība “Par!”: Politiskām partijām ikviens ziedojums ir jāvērtē ļoti rūpīgi

Mēs pateicamies žurnālistiem un tiesībsargājošajām iestādēm par darbu, izmeklējot un publicējot informāciju par partiju iespējamiem negodīgiem un nelikumīgiem ziedojumiem. Esam sarūgtināti par ainu, kas žurnālistu publicētajos materiālos atklājas par mūsu bijušo sabiedroto partijas “Latvijas attīstībai” darbībām ziedojumu piesaistē.

Kustībā “Par!” ikvienu ziedojumu izvērtējam ļoti rūpīgi un aizdomīgus ziedojumus pārbaudām paši, negaidot ārējo pārbaužu rezultātus. Kopš Kustības “Par!” dibināšanās 2017. gadā partija ir saņēmusi 2639 ziedojumus no 559 cilvēkiem. Lielākā daļa no ziedotājiem ir partijas biedri, tuvākie domubiedri un atbalstītāji. Mēs pazīstam mūsu ziedotājus un pateicamies ikvienam par atbalstu partijai. Mazākais ziedojums partijai ir bijis viens cents, un vidēji atbalstītāji partijai ziedo aptuveni 107 eiro. 

Kopš 2020.gadā ir palielināts atbalsts politiskām partijām no valsts budžeta un samazinātas summas, kuras var ziedot viena privātpersona. Atbalsts partijām no iedzīvotājiem ir svarīgs, tāpēc privāti ziedojumi jāsaglabā un jāapzinās, ka partijas var saskarties ar gadījumiem, kad tiek saņemti ziedojumi, kurus vēlāk atzīst par nelikumīgiem. Nevar izslēgt arī ļaunprātīgu rīcību no ziedotāju puses, lai diskreditētu partiju. Tāpēc svarīgi strādāt pašām partijām un dot kontrolējošām iestādēm pilnvaras, lai šādas situācijas nepieļautu un tas paliktu atsevišķu gadījumu līmenī. Aizdomās par sistēmiskiem pārkāpumiem tiesībsargiem jādod tiesiski instrumenti, lai pārkāpumus izmeklētu un iespējamos vainīgos sauktu pie atbildības, jo nesodāmība baro vistauļautību un sabiedrības cinismu.

Mēs, “Kustībā Par!” ik dienu strādājam, lai uzlabotu partijas iekšējos procesus un partijas uzraudzības mehānismus. Mēs iepazīstamies un izzinām mūsu ziedotājus. Partijā ir izstrādāts gan Ētikas kodekss, gan ziedošanas stratēģija un vadlīnijas, kuru ievērošanu stingri uzraugām. Mēs atgādinām mūsu biedriem, domubiedriem un atbalstītājiem, ka politiskām partijām Latvijā drīkst ziedot tikai un vienīgi no saviem ienākumiem, kā arī ziedojuma summa nedrīkst pārsniegt 30% no iepriekšējā gada ienākumiem. 

Kustība “Par!” ir izbeigusi politisko sadarbību ar mūsu bijušajiem partneriem “Latvijas attīstībai” un mēs aicinām ikvienai politiskajai partijai Latvijā strādāt pēc augstākajiem labas pārvaldības, ētikas standartiem, jo ikviena kļūda apdraud sabiedrības uzticību visām politiskajām partijām un valsts pārvaldei kopumā.


Back to top