Kandidāts

Ilmārs Dūrītis
Ilmārs Dūrītis, 42
Nr. 5
Pārstāvētā nozare Izglītība, tiesiskums
Saistītās nozares Veselība, vide

Tiesiskais nihilisms, korupcija, birokrātija, netaisnīgums, privātu interešu lobēšana, meli, neiecietība ir parādības, kas atzeļ Latvijā. Tās apdraud Latvijas neatkarību, katra Latvijas iedzīvotāja izaugsmi un iespējas. Nevēlos samierināties ar to!

2013 - pašlaik

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas loceklis, eksperts

2011 - pašlaik

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte, Dekāns

2000 - pašlaik

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte Veterinārā klīnika, Veterinārārsts

2000 - pašlaik

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Docētājs – asistents (2000-2003)/ lektors (2003.-2011.)/ docents (2011.- 2014.)/ asoc.profesors (2014.-2017.)/ profesors (no 2017.)

2002 - 2006

SIA B. Braun Medical, Medicīnas pārstāvis

Ilmārs ir veterinārmedicīnas zinātņu doktors, stažējies Vācijas, Beļģijas, Itālijas un ASV veterinārmedicīnas izglītības iestādēs. Iegūtā pieredze, vadot Veterinārmedicīnas fakultāti, un kontakti ar citu valstu augstskolu kolēģiem, ļauj izprast augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības problēmas Latvijā. Viņš tic, ka Latvija var būt viena no attīstītākajām pasaules valstīm, kurā visi jūtas piederīgi un vienlīdz vajadzīgi neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, politiskās un reliģiskās pārliecības. Visaugstāk cilvēkos vērtē godīgumu, atvērtību, labestību, savstarpēju cieņu un empātiju.
Visi kandidāti