Ilmārs Dūrītis

Ilmārs Dūrītis
Valdes loceklis

Tiesiskais nihilisms, korupcija, birokrātija, netaisnīgums, privātu interešu lobēšana, meli, neiecietība ir parādības, kas atzeļ Latvijā. Tās apdraud Latvijas neatkarību, katra Latvijas iedzīvotāja izaugsmi un iespējas. Nevēlos samierināties ar to!

Ilmārs ir veterinārmedicīnas zinātņu doktors, stažējies Vācijas, Beļģijas, Itālijas un ASV veterinārmedicīnas izglītības iestādēs. Iegūtā pieredze, vadot Veterinārmedicīnas fakultāti, un kontakti ar citu valstu augstskolu kolēģiem, ļauj izprast augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības problēmas Latvijā. Viņš tic, ka Latvija var būt viena no attīstītākajām pasaules valstīm, kurā visi jūtas piederīgi un vienlīdz vajadzīgi neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, politiskās un reliģiskās pārliecības. Visaugstāk cilvēkos vērtē godīgumu, atvērtību, labestību, savstarpēju cieņu un empātiju.

Saistītie jaunumi

Back to top