Kandidāts

Ilmārs Dūrītis
Ilmārs Dūrītis, 42
Pārstāvētā nozare Izglītība, veselība

Tiesiskais nihilisms, korupcija, birokrātija, netaisnīgums, privātu interešu lobēšana, meli, neiecietība ir parādības, kas atzeļ Latvijā. Tās apdraud Latvijas neatkarību, katra Latvijas iedzīvotāja izaugsmi un iespējas. Nevēlos samierināties ar to!

2018 - pašlaik

13. Saeimas deputāts "Attīstībai / Par!" frakcijā

Komisijas
- Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas loceklis
- Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas loceklis
Apakškomisijas
- Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētājs
- Sabiedrības veselības apakškomisijas loceklis
Delegācijas
- Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas loceklis
Deputātu grupas
- sadarbības veicināšanai ar Norvēģijas parlamentu
- sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu
- sadarbības veicināšanai ar Dānijas parlamentu
- sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu
- sadarbības veicināšanai ar Japānas parlamentu

2017 - pašlaik

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Profesors

2013 - pašlaik

Latvijas Zinātnes padome

Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas loceklis un eksperts

2011 - 2018

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte, Dekāns

2000 - 2018

Veterinārārsts

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Veterinārā klīnikā

Ilmārs ir veterinārmedicīnas zinātņu doktors, stažējies Vācijas, Beļģijas, Itālijas un ASV veterinārmedicīnas izglītības iestādēs. Iegūtā pieredze, vadot Veterinārmedicīnas fakultāti, un kontakti ar citu valstu augstskolu kolēģiem, ļauj izprast augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības problēmas Latvijā. Viņš tic, ka Latvija var būt viena no attīstītākajām pasaules valstīm, kurā visi jūtas piederīgi un vienlīdz vajadzīgi neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, politiskās un reliģiskās pārliecības. Visaugstāk cilvēkos vērtē godīgumu, atvērtību, labestību, savstarpēju cieņu un empātiju.
Visi kandidāti

Saistītie jaunumi