Apspriedīs bezmaksas augstākās izglītības ieviešanas iespējas Latvijā Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
13.10.2020

Apspriedīs bezmaksas augstākās izglītības ieviešanas iespējas Latvijā

Partiju apvienības “Attīstībai/Par!” Saeimas deputāta un Kustības “Par!” biedra Ilmāra Dūrīša vadītā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija apspriedīs, vai un kā Latvijā ir iespējams ieviest bezmaksas augstāko izglītību.

Bezmaksas augstākā izglītība nodrošinātu kvalitatīvākas studijas

Latvijā studējošo skaits demogrāfiskās situācijas dēļ joprojām samazinās, vienlaikus augstskolu studiju programmu piedāvājums pārsniedz reālo pieprasījumu. Augstskolas savstarpēji konkurē par katru studentu, nepalielina mācību maksu vismaz līdz pašizmaksas līmenim un līdz ar to nespēj celt studiju kvalitāti. Risinājums ceļā uz augstākās izglītības izcilību varētu būt pilnībā valsts finansētas studijas.

Šobrīd Latvija stūrē kvantitātes, ne kvalitātes virzienā

“Mēs joprojām stūrējam kvantitātes, ne kvalitātes virzienā. Līdzīga situācija savulaik bija arī Igaunijā, kas pirms vairākiem gadiem spēra izšķirošu soli – piedāvāja bezmaksas klātienes studijas ikvienam, kas studē valsts valodā un kuram ir noteiktas sekmes. Un mērķis šādam solim ir celt augstākās izglītības kvalitāti. Uzņemt mazāk studentu un nodrošināt mērķtiecīgas un no valsts puses adekvāti finansētas studijas,” skaidro Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītājs Ilmārs Dūrītis.

Bezmaksas augstākā izglītība arī nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas

Dūrītis min vēl vienu būtisku bezmaksas augstākās izglītības priekšrocību. Tā rada vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšanai. Turklāt arī mazina iespēju, ka studentam paralēli mācībām nāksies strādāt, lai apmaksātu studijas.

Ilmārs Dūrītis aicina izstrādāt bezmaksas augstākās izglītības modeli

Dūrītis aicinās apakškomisijas deputātus sākt mērķtiecīgu darbu pie pilnībā valsts finansēta augstākās izglītības modeļa izstrādes. Iecerēts precizēt esošo un optimālo studiju vietu skaitu dažādās augstākās izglītības tematiskajās jomās, analizēt reālās studiju izmaksas dažādās studiju programmās, kā arī izvērtēt esošā augstskolu finansēšanas modeļa plusus un mīnusus. Plānots analizēt un vērtēt arī citu valstu, piemēram, Somijas, Vācijas un Igaunijas pieredzi.

Darbā plānots iesaistīt Izglītības un zinātnes ministriju, nozaru ministrijas, augstākās izglītības iestādes, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, studentu un absolventu organizācijas, kā arī darba devējus.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēde par bezmaksas augstākās izglītības ieviešanas iespējām notiks 13. oktobrī plkst. 12.30.

Šobrīd pilna laika studijās valsts un juridisko personu dibinātās augstskolās mācās 80% Latvijas studējošo. Vairāk nekā puse jeb 57% mācās valsts apmaksātās budžeta vietās un pārējie 43% – maksas studiju vietās.

Ilmārs Dūrītis Tiesiskais nihilisms, korupcija, birokrātija, netaisnīgums, privātu interešu lobēšana, meli, neiecietība ir parādības, kas atzeļ Latvijā. Tās apdraud Latvijas neatkarību, katra Latvijas iedzīvotāja izaugsmi un iespējas. Nevēlos samierināties ar to! Vairāk »
Programma
Latvijas cilvēkiem vajadzīga izcila augstākā izglītība. Valsts finansējums augstskolām būs pieejams atbilstoši izglītības kvalitātei un starptautiskai konkurētspējai, nevis lai uzturētu vēsturiski izveidojušos programmu klāstu. Sekosim, lai akreditācijas prasības studiju virzieniem veicina izcilību, nevis ļauj saglabāt viduvējību. Labāk mazāk, toties labāk. Modernu augstāko izglītību raksturo vairāk pētījumu, starptautiski atzīti pasniedzēji, aktuāls mācību saturs un metodes, veiksmīgas absolventu darba gaitas. Nodrošināsim finansējumu un tiesisku ietvaru labu ārvalstu pasniedzēju piesaistei pastāvīgam darbam Latvijas augstskolās. Sekosim līdzi, lai zinātnes finansējums tiktu piesaistīts tikai starptautiski konkurētspējīgām, uz zinātnes attīstību un izcilību vērstām aktivitātēm.
Visa Programma

Back to top