Sniedze Brakovska

Sniedze Brakovska
Ādažu novada nodaļas vadītāja

“Jaunieši ir mūsu nākotne, tie, kas veidos mūsu valsti un novadu. Lai jaunieši izaugtu par krietniem cilvēkiem, ir jābūt labam pamatam jau šodien. Un, lai veidotu labu pamatu, jauniešiem ir jābūt nodarbinātiem ar pozitīvām, prātu un fizisko attīstību veicinošām nodarbēm.”

Sniedze Brakovska ieguvusi Biznesa augstskolas “Turība” MBI maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu bakalaura grādu komunikācijas zinātnē, Latvijas Universitātes pirmā līmeņa augstāko izglītību pirmsskolas pedagoģijā, iegūta arī profesionālā kompetence kravu autopārvadājumu jomā, augstākā kvalifikācija siltuma tehnoloģijā, kvalifikācija kompetenču pieejas mācību saturā, kā arī vairākās citās profesionālās pilnveides programmās.  

Saistītie jaunumi

Back to top