Liesma Ose

Liesma Ose

Man nav vienalga. Mums vajadzīga vienlīdzīgāka, saliedētāka Latvija. Man ir izglītība un pieredze valsts parvaldē. Esmu PAR tiem, kurus nesaprot: kuriem neveikla latviešu valoda, “citāda” partnera izvēle, nepietiekama izglītība un slikta veselība.

Liesmai ir doktora grāds pedagoģijā un darba pieredze ASV. Viņa ir augsta līmeņa eksperte sabiedrības integrācijas un starpkultūru komunikācijas, cilvēktiesību, izglītības politikas, pedagoģijas, sociālās politikas jomās un cilvēktiesību aktīviste. Pašreiz Liesma pilda mācību prorektores pienākumus Transporta un sakaru institūtā. Viņa pārzina gan augstāko izglītību, gan valsts pārvaldi, ir piedalījusies starptautisku organizāciju darbā un vadošus amatus pildījusi NVO sektorā. Liesma ir bijusi gan Valsts prezidenta Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas vadītāja, gan Izglītības un zinātnes ministru ārštata padomniece.

Saistītie jaunumi

Back to top