Deputāts

Laima Geikina
Laima Geikina, 58
Nr. 9
Pārstāvētā nozare Izglītība, kultūra
Saistītās nozares Cilvēki, drošība

Vēlos aizstāvēt mūsu sapni - brīvu un demokrātisku Latviju, par kuru bijām gatavi mirt pirms nepilniem 30 gadiem. Brīvība nozīmē drosmi uzņemties atbildību un paveikt darbus līdz galam. Šāds ir mans nodoms, ja saņemšu vēlētāju uzticību un mandātu.

2014 - pašlaik

LU Teoloģijas fakultāte, praktiskās teoloģijas profesore, reliģiskās izglītības un psiholoģijas teologiem docētāja

2016

Krievijas Ev. Luteriskās baznīcas Teoloģiskais seminārs, praktiskās teoloģijas viesprofesore

2010 - pašlaik

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte, Otrā līmeņa profesionālo studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas
„Reliģijas un ētikas skolotājs” vadītāja

2013

Rīgas Juridiskā augstskola, viesprofesore

2010 - 2013

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, asociētā profesore

Laima ir profesore un vadošā pētniece LU Teoloģijas fakultātē. Ticība ir nozīmīga viņas personiskajā un profesionālajā dzīvē. Ieguvusi divus doktora grādus (Dr.Paed., Dr.Theol.) Latvijas Universitātē un ir vairāku starptautisku pētniecisku tīklojumu biedre. Piedalījusies vairumā izglītības satura un sistēmas reformu projektos, kas līdz šim īstenoti Latvijā. Esot Neatkarīgās izglītības biedrības biedre, piedalījusies Izglītības likuma grozījumu saskaņošanas procesā un pārstāvējusi skolēnu, skolotāju un vecāku intereses. Parakstījusi "Kustības Par!" manifestu un kļuvusi par "Kustības Par!" biedri kopš pirmsākumiem. Spēj sazināties trīs valodās - latviešu, krievu, angļu - un tic, ka visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgi neraugoties uz viņu etnisko, lingvistisko, reliģisko un kultūras piederību. Iestājas par sabiedrību, kurā cilvēcība un cilvēks ir pamatvērtība. Brīvo laiku pavada kopā ar saviem trim dēliem un spēlējot LU Studentu teātrī lomas kategorijās "vecmāmiņa" un "aukle".
Visi deputāti

Saistītie jaunumi