Dace Bluķe

Dace Bluķe
Valdes locekle un VARAM parlamentārā sekretāre

Es strādāju, lai aizstāvētu valsts demokrātijas pamatus, kas šobrīd ir apdraudēti, lai iestātos par vienu valsts valodu – latviešu, un taisnīgu attieksmi pret iedzīvotājiem visa Latvijā – par pieejamu medicīnu, izglītību un kultūru ne tikai turīgajiem.

Dace, strādājot NVO, spējusi ietekmēt gan esošo likumdošanu, gan pārliecināt Saeimu pieņemt jaunu likumu radošo personu sociālai aizsardzībai. Kā producente organizē kultūras pasākumus un festivālus, māca to darīt arī Liepājas universitātes studentiem. Dace ir liepājniece, īsta kurzemniece, kurai grūti iedomāties dzīvesvietu bez jūras krasta. Ieguvusi mākslas maģistra grādu, studējot Mūzikas un Kultūras akadēmijās. Prot trīs svešvalodas. Bērnībā aizrāvās ar grāmatu lasīšanu un spēlēja vijoli. Grāmatas un mūzika joprojām ir svarīga viņas dzīves sastāvdaļa, ko māca arī savam dēlam. Partijai Kustība Par! pievienojās 2017. gada nogalē. Tic, ka Latvija ir laba vieta pasaulē, kur dzīvot.

Saistītie jaunumi

Back to top