Veselības ministrs uzdod nekavējoties novērst dienesta pārbaudē konstatētās nepilnības Veselības inspekcijas darbā Fakti, Jaunumi
16.02.2022

Veselības ministrs uzdod nekavējoties novērst dienesta pārbaudē konstatētās nepilnības Veselības inspekcijas darbā

Veselības ministrs Daniels Pavļuts izdevis rezolūciju, uzdodot Veselības inspekcijas vadītājai Anitai Slokenbergai nekavējoties novērst dienesta pārbaudē konstatētās nepilnības Veselības inspekcijas darbā.

Kā ziņots, veselības ministrs 2022. gada 11. janvārī uzdeva Veselības inspekcijā veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu žurnālistu pieprasīto un ar imunologu J.Ņikiforenko saistīto pārbaudes materiālu iznīcināšanas faktiskos un tiesiskos apstākļus.

Dienesta pārbaudes komisija iesniegusi ziņojumu veselības ministram

Komisija uzskata, ka izšķiroša nozīme Ņikiforenko lietas gadījumā bija nepietiekamai iekšējai saziņai un informācijas apritei starp dažādām lietvedībā iesaistītajām Veselības inspekcijas struktūrvienībām. Līdz struktūrvienībai, kas atbild par lietu iznīcināšanu – Administratīvā nodrošinājuma nodaļai – nenonāca informācija par žurnālistu interesi, kas saistīta ar ārsta J. Ņikiforenko darbības pārbaudēm, un tādēļ 2008.-2010. gada lietu iznīcināšanas procesā netika izvērtēta iespēja minētās lietas nenodot iznīcināšanai un atlasīt turpmākai glabāšanai. Pilns dienesta pārbaudes ziņojums publicēts Veselības ministrijas mājaslapā: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/zinojums-par-dienesta-parbaudi-veselibas-inspekcija .

Veselības ministrs uzdod nekavējoties uzlabot dienesta pārbaudes ziņojumā minētās inspekcijas iekšējās procedūras, struktūrvienību savstarpējo sadarbību un informācijas aprites procesus. Par uzlabojumiem Veselības inspekcijas darbā tās vadībai jāziņo veselības ministram divu nedēļu laikā.

Vienlaikus veselības ministrs norāda, ka Veselības inspekcijā veicamas daudz plašākas pārmaiņas, iestādei jākļūst uz pacientu orientētākai, atvērtākai un jākalpo kā labās prakses atbalstam gan pacientam, gan ārstam.

Pēc veselības ministra uzdevuma jau ir sākts darbs pie visaptveroša iekšēja pārmaiņu procesa Veselības inspekcijā, tostarp dodot iestādei plašāku instrumentu loku, kas ļautu veikt pārbaudes gan pēc medicīniskās dokumentācijas, gan pēc būtības.

Manifests
Viss manifests
Daniels Pavļuts Es ticu, ka Latvija var kļūt par vienu no izcilākajām mazajām valstīm pasaulē – gudru, modernu un taisnīgu. Vairāk »
Programma
Universāli pieejama un sabiedriski finansēta kvalitatīva veselības aprūpe
Visa Programma

Back to top