Pašvaldību paveiktais 2021. gadā
17.01.2022

Pašvaldību paveiktais 2021. gadā

Apkopojam svarīgākos Kustības “Par!” pašvaldību deputātu darbus 2021. gadā! Mūsu biedri ir deputāti Ādažu, Cēsu, Ogres, Ropažu un Rēzeknes novados, kā arī Jelgavas un Liepājas pilsētās. Apkopojums par mūsu Rīgas domes deputātu darbiem 2021. gadā ir ŠEIT. Par zaļu, atvērtu un modernu dzīvesvietu!

Ādažu novads

Sniedze Brakovska, Ādažu novada domes deputāte, min trīs paveiktos darbus:

Būtiski palielināts sociālais atbalsts
.
Izstrādāti apvienotā Ādažu novada noteikumi sociālajam atbalstam, tostarp kāpināts sociālo pakalpojumu saņemšanas ienākumu slieksnis līdz 436 eiro pirmajai personai un līdz 305 eiro katrai nākamajai personai ģimenē, kas ļauj saņemt būtisku atbalstu, tostarp brīvpusdienas bērniem. Galvenā nostādne – modelis, kur atbalsts pienākas tiem, kam tas nepieciešams.

Pabeigts darbs pie ATR Ādažu novadā.
Izveidots vienots administratīvo, saimniecisko, izglītības, kultūras un sociālo iestāžu institucionālais ietvars un izstrādāti kopēji noteikumi sociālajam atbalstam un nekustamā īpašuma nodokļa politikai.

Izstrādāti jauni saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības līdzfinansējumiem izglītības jomā.
Turpmāk, ja bērns apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju jeb aukli, situācijās, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet bērns uz piedāvājuma saņemšanas brīdi jau apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, vecāki var atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolā un turpināt saņemt līdzfinansējumu. Rezultātā netiks veidota mākslīga rinda uz vietām pašvaldības pirmsskolas iestādēs, kā arī tiks likvidētas vecāku bažas par līdzfinansējuma zaudēšanu gadījumos, ja tiek izmantoti privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi.

Cēsu novads

Ivo Rode, Cēsu novada domes deputāts, apkopo 3 svarīgākos darbus, kas paveikti pirmajos 6 mēnešos:

Paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts.
Tagad apvienotajā, lielajā novadā varēs saņemt visus pakalpojumus un atbalstu, kas agrāk bija tikai atsevišķos mazajos novados.

Panākta vienošanās par Cēsu radošā kvartāla izveidi.
Šis projekts būs milzu magnēts visam novadam, kas piesaistīs radošās personības, uzņēmējus, speciālistus un nesīs lielu intelektuālo un finansiālo ieguvumu visiem novadā.

Nopietna pieeja pedagogu trūkuma problēmai.
Ivo Rode 2021. gadā iestājās par stipendijas maksājumiem topošajiem pedagogiem. Jau 1. kursā studējošajiem, kas vēlēsies strādāt Cēsu novada skolās, stipendija būs 300-350 eiro.

Jelgava

Mārtiņš Daģis un Uldis Dūmiņš, Jelgavas domes deputāti, aizvadītajā pusgadā ir snieguši visdažādākos priekšlikumus un uzdevuši jautājumus, kas līdz šim Domes un Komiteju sēdēs pašreiz ir aprobežojies ar viena priekšlikuma pieņemšanu:

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm.
Mārtiņš Daģis un Uldis Dūmiņš palīdzēja nosargāt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, ko vēlējās atcelt ar nākamo gadu.

Liepāja

Dace Bluķe, Liepājas domes deputāte, iestājās par sekojošo:

Aukļu dienesta finansējuma palielināšana.
Iestājāmies par lielāku finansējumu aukļu dienestam, ko koalīcijas vairākums sola atbalstīt budžeta grozījumos 2022. gada martā.

Atklāti konkursi.
Iestājāmies par atklātiem konkursiem uz amatiem pašvaldību iestādēs un uzņēmumos izsludinātajām vakancēm. 

Finansējuma piešķiršanu 7. vidusskolas sanitāro mezglu sakārtošanu.
Iestājāmies par finansējuma piešķiršanu 7. vidusskolas sanitāro mezglu sakārtošanu atbilstoši valstī noteiktajām higiēnas prasībām.

Rēzeknes novads

Inta Brence, Rēzeknes novada domes deputāte, panāca sekojošo noteikumu apstiprināšanu:

Lielāka sociālā palīdzība un materiālie pabalsti.
2021. gadā apstiprināti noteikumi, kas ir īpaši labvēlīgi jaunajām ģimenēm, jo bērna piedzimšanas pabalsts palielināsies no 150 Eur uz 720 Eur, ja visa ģimene deklarējusies Rēzeknes novada teritorijā.
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem” un “Materiālajiem pabalstiem” noteikumu izstrāde un apstiprināšana.

Ropažu novads

Signe Grūbe Ropažu novada domē iestājās par iedzīvotāju interesēm.

Iedzīvotāju interešu aizstāvība.
Iestājās par atklātiem konkursiem uz vadošajiem izpildvaras amatiem, par iespēju iedzīvotājiem tikties ar saviem pārstāvjiem domē, lai Ropažu novadā netiktu aizmirsti novada ciemi un dome rūpētos ne tikai par tuvākajiem, bet par visiem Ropažu novada iedzīvotājiem.

Ogres novads

Jānis Lūsis un Edgars Gribusts, Ogres novada domes deputāti, 2021. gadā panāca sekojošo:

Atklāti konkursi.
Uz pilsētu un pagastu pārvaldnieku amata vietām norisināsies atklāti konkursi.


Back to top