Kurzemē sāk īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem Aktualitātes, Fakti
04.01.2022

Kurzemē sāk īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem

Veselības ministrija Kurzemes reģionā uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi, kā arī atbalstu ģimenēm nodrošinās īpaša izveidota speciālistu komanda pamatā pacienta dzīvesvietā. Pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu” ilgs 12 mēnešus, un plānots, ka aprūpi un atbalstu šajā periodā saņems vismaz 150 pieauguši pacienti, kā arī viņu ģimenes. 

Iepirkumā tiesības nodrošināt mājas paliatīvās aprūpes pakalpojumus ieguva SIA “Magnum Social&Medical Care” no Liepājas, tāpēc pilotprojektu īstenos Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā. Visu pakalpojumu izmaksas tiks pilnībā segtas no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Pretendēt uz aprūpi var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Pilotprojekta laikā pacienti joprojām būs pierakstīti pie sava ģimenes ārsta.  

Speciālistu komanda nodrošinās atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenei visu diennakti

Gan dodoties uz mājām, gan sniedzot attālinātas konsultācijas, gan nodrošinot pakalpojumus ambulatori. Mērķis ir sniegt kompleksu, visaptverošu aprūpi, kas orientēta uz cilvēku ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli.

Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka norāda, ka līdzvērtīgs paliatīvās aprūpes pakalpojums jau vairākus gadus tiek nodrošināts bērniem. Paliatīvās aprūpes nodrošināšana mājās ir viens no būtiskākajiem holistiskās aprūpes nodrošināšanas pamatprincipiem, vienlaikus arī izmaksu efektīvākais risinājums.

“Speciālistu komanda pacientam un viņa ģimenei nodrošinās visaptverošu profesionālu atbalstu ģimeņu dzīves kvalitātes un psihoemocionālās homeostāzes nodrošināšanai”

“Tāpat tiks nodrošināta koordinēta kompleksa palīdzība – aprūpe tiek saskaņota ar citiem veselības aprūpes līmeņiem, arī ar sociāliem un citiem ar veselības aprūpi saistītiem dienestiem. Vienlaikus atzīmējams, ka komandas speciālisti ir iepriekš sagatavoti darbam ar paliatīvās aprūpes pacientiem, tādējādi nodrošinot nepieciešamās zināšanas gan specifiskās aprūpes, gan atbalsta īstenošanai, uzlabojot pakalpojuma kvalitāti.

Sagaidāms, ka komandas sniegtie pakalpojumi uzlabos paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionā un ļaus pacientam un viņa ģimenei saņemt nepieciešamos pakalpojumus mājās – katrā saslimšanas epizodē nebūs nepieciešama ārstēšanās stacionārā vai katras akūtas situācijas izvērtēšanai un palīdzības sniegšanai izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Izvērtējot pilotprojekta rezultātus, Veselības ministrija vērtēs iespējas paplašināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, nodrošinot mobilās paliatīvās aprūpes komandas sniegtos pakalpojumus visā Latvijā,” par ministrijas plāniem stāsta Veselības aprūpes departamenta direktore S. Janka.

Nosacījumi paredz, ka mobilās paliatīvās aprūpes komandas sastāvā jābūt vismaz 7 dažādiem speciālistiem

Komandā jābūt koordinatoram, ārstam, ārstu palīgiem, fizioterapeitam, psihologam, sociālajam darbiniekam, kapelānam. Pilotprojekta īstenotāji speciālistu komandas minimālo sastāvu noteiks katram pacientam individuāli. Kā norāda pilotprojekta īstenotājs un viens no koordinatoriem Kristiāns Dāvi, pilotprojektā iesaistītās ārstniecības personas pamatā ir no Liepājas reģionālās slimnīcas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta.

Speciālisti nodrošinās mājas vizītes un realizēs individuāli izstrādāto aprūpes plānu, kā arī sniegs atbalstu pacienta ģimenes locekļiem. Pacientiem plānots nodrošināt arī tehniskos palīglīdzekļus.

Ģimenes ārstiem tiks nodrošināta informācijas pieejamība par pacientiem sniegto aprūpes apjomu. Kopumā šobrīd komandā iesaistīti vairāk nekā 30 cilvēki.

“Katra pacienta aprūpe notiek saskaņā ar individualizētu medicīniskās, fizikālās, garīgās un sociālās aprūpes plānu”

“Pirmreizējā vizītē pie pacienta ierodas ārsts un sociālais darbinieks. Kad ārsts ir izveidojis medicīniskās aprūpes plānu, nozīmējis terapiju, pie pacienta uz mājām regulārās vizītēs – katru dienu vai noteiktas reizes nedēļā – dodas ārsta palīgs un strādā saskaņā ar šiem norādījumiem – ievada medikamentus, izvērtē pacienta veselības stāvokli dinamikā, komunicē ar piederīgajiem, veic ādas bojājumu, mākslīgo atveru aprūpi.

Papildus tam komandā darbojas arī fizioterapeits, kurš izvērtē pacienta funkcionālās spējas, nosaka nepieciešamās fiziskās aktivitātes un nodrošina regulāras vizītes šī plāna realizācijai. Komandā ir arī ergoterapeits, kurš izvērtē vidi pacienta mājās un nepieciešamos uzlabojumos. Komandā ir divi psihologi, kuri sniedz psiholoģisko palīdzību un atbalstu kā pacientiem un viņu piederīgajiem, tā arī mūsu darbiniekiem, jo šis nav emocionāli viegls darbs,” atzīst pilotprojekta koordinators K. Dāvis.

Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti

Šāda aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību, tajā skaitā pilotprojekta īstenotāji sniegs savus secinājumus un aprakstīs pieredzi. Projekta ietvaros plānots izstrādāt paliatīvās aprūpes pakalpojumu mobilajos kabinetos, tā veicinot paliatīvo pacientu novirzīšanu mājas aprūpē, kur tiktu nodrošināti pietiekami un kvalitatīvi pakalpojumi. Attīstot šādu aprūpes veidu, tiktu samazināta slimnīcu noslogotība un izsaukumu skaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

Jau ziņots, ka nākamgad paliatīvai aprūpei tiks novirzīts papildu finansējums, lai uzlabotu aprūpes iespējas un pieejamību

Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas skatījumā paliatīvās aprūpes pakalpojumu jomā ir nepieciešami kompleksi uzlabojumi un sadarbība pacientu vajadzību nodrošināšanai, lai atvieglotu gan pacienta, gan viņa ģimenes ikdienu. Pilotprojektu “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu” finansē Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros. 

Projekta mājas lapā plašāka saruna ar pilotprojekta koordinatoru Kristiānu Dāvi, kā notiks mājas paliatīvās aprūpes sniegšana pacientiem un pieteikšanās pilotprojektā, ko īsteno Liepājas un Dienvidkurzemes novadā, šeit: “Mums jāskatās uz to, kas ir labākais pacientam.” Saruna par mājas paliatīvās aprūpes pilotprojektu | talakizglitiba.lv

Daniels Pavļuts Es ticu, ka Latvija var kļūt par vienu no izcilākajām mazajām valstīm pasaulē – gudru, modernu un taisnīgu. Vairāk »
Programma
Veselības aprūpes sistēmai jākļūst efektīvākai un pacientam vieglāk saprotamai.
Visa Programma

Back to top