Veselības ministrijas 2022. gada budžets – solis pretī veselības aprūpes pieejamības virzienā Aktualitātes, Fakti
10.11.2021

Veselības ministrijas 2022. gada budžets – solis pretī veselības aprūpes pieejamības virzienā

Onkoloģija, psihiskā veselība, paliatīvā aprūpe, reto slimību ārstēšana – tās ir veselības ministrijas nākamā gada budžeta ārstniecības prioritātes, kā arī uzsākt un turpināt nozīmīgas nozares reformas – mediķu atalgojumā, slimnīcu tīklā, digitālajā veselībā u.c. Nākamā gada veselības nozares budžeta palielinājums būs sabalansēts – ap 60% atvēlēti ārstniecībai un zālēm, tādējādi sniedzot ieguvumu ikvienam pacientam, ap 40% – ārstniecības personu atalgojumam.

Onkoloģijas jomā centrā jābūt pacientam – veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.-2024.gadam realizācijai paredzēti 30 miljoni eiro – kompensējamo zāļu iegādei, iekārtām un aprīkojumam, ārstniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, piemēram, samazinot gaidīšanas rindu veselības aprūpes pakalpojumiem pēc onkoloģijas diagnozes noteikšanas vai slimības recidīva gadījumā, piešķirot finansējumu stereotaktiskajai staru terapijai un IMST, uzlabojot radioķirurģijas pieejamību. 660 000 eiro plānoti krūšu rekonstrukcijai. 

Mediķu darba samaksas pieaugumam – ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam paredzēti 40,6 miljoni eiro, tostarp 35 miljoni eiro medicīnas personālam, bet 5,6 miljoni – rezidentiem. Rezidentu reformas galvenais mērķis – palielināt par 39 % darbspējas vecumā pamatspecialitātē strādājošo ārstu speciālistu skaitu 10 gadu laikā. 

Būtiski uzlabojumi personām ar noteiktu 2.invaliditātes grupu –  personām ar noteiktu 2.invaliditātes grupu no 2022. gada 1. janvāra tiks segtas pacienta iemaksas par valsts apmaksāto ārstēšanos – ambulatorās veselības aprūpi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs un plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumiem. Tam paredzēts 8,1 miljons eiro. 

Psihiatrijas nodrošināšana – paredzēti 5 miljoni eiro, lai uzlabotu bērnu un pusaudžu psihiskās veselības pakalpojumu pieejamību un attīstot to pakalpojumu reģionos, nodrošinātu psihiatru atbalstu ģimenes ārstiem par viņu uzraudzībā esošu pacientu psihiskās veselības aprūpi, izstrādātu apmaksas nosacījumus ģimenes ārsta komandas darbam pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, stiprinot emocionālo, psiholoģisko, konsultatīvo atbalstu pa tālruni vai tiešsaistē, arī attālinātu konsultāciju veidā (t.sk. arī ārstniecības personu psihoemocionālo atbalstu), palielinātu psihiskās veselības aprūpes speciālistu klātienes un attālinātu konsultāciju saņemšanas iespējas iedzīvotājiem, palielinātu specializētajos psihiskās veselības aprūpes ambulatorajos centros multiprofesionalajā komandā (psihiatrs, bērnu psihiatrs, māsa funkcionālais speciālists, klīniskais un veselības psihologs u.c.) strādājošo ārstniecības personas skaitu, stiprinot emocionālo, psiholoģisko, konsultatīvo atbalstu pa tālruni vai tiešsaistē, arī attālinātu konsultāciju veidā (t.sk. arī ārstniecības personu psihoemocionālo atbalstu). 

Paliatīvās aprūpes uzlabošanai – plānoti 4,6 miljoni eiro paliatīvās aprūpes nodrošināšanai – skābekļa terapijas nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem, traheosteomētu pacientu aprūpes kabineta izveidei, transporta izmaksām paliatīvās aprūpes sniegtiem pakalpojumiem mājās, hroniskās un aprūpes gultasdienas izmaksām uc. 

Autiskā spektra diagnostikai bērniem un paplašinātai epidurālās anestēzijas pieejamībai dzemdībās nodrošināšanai budžetā paredzēti 2,2 miljoni eiro, lai nodrošinātu autiskā spektra traucējumu diagnostikas pakalpojumu un paplašinātu epidurālās anestēzijas pieejamības dzemdībās nodrošināšanu. 

Medicīniskās apaugļošanas rindas mazināšana – valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas rindas garuma mazināšanai un medikamentu izmaksām paredzēti 670 tūkstoši eiro. 

Likumprojekts par valsts budžetu 2022.gadam vēl jāapstiprina Saeimā.

Daniels Pavļuts Es ticu, ka Latvija var kļūt par vienu no izcilākajām mazajām valstīm pasaulē – gudru, modernu un taisnīgu. Vairāk »

Back to top