Veselības ministrija strauji ceļ kapacitāti Covid-19 pacientu ārstniecībai Fakti, Jaunumi
03.11.2021

Veselības ministrija strauji ceļ kapacitāti Covid-19 pacientu ārstniecībai

Lai varētu nodrošināt ārstēšanu arvien pieaugošajam Covid-19 pacientu skaitam slimnīcās, Veselības ministrija strauji ceļ sistēmas kapacitāti – turpina papildu gultu izveidi, to aprīkošanu un personāla piesaisti. 

Šobrīd Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir gandrīz 3 reizes pārsniedzis augstāko iepriekš novēroto 2021. gada sākumā. Jaunākās  saslimstības un hospitalizācijas prognozes liecina, ka jau novembrī stacionēto Covid-19 pacientu skaits var pārsniegt 2500.

Papildu aprīkotas gultas vietas Covid-19 pacientu ārstniecībai

Līdz decembrim Covid-19 pacientu ārstniecībai plānots nodrošināt vairāk nekā 3200 Covid-19 pacientu ārstniecībai aprīkotas gultas vietas, iesaistot visas  klīniskās universitātes, reģionālās, III, II un I līmeņu un arī specializētās slimnīcas, pārprofilējot un veidojot jaunas gultas, kā arī turpinot piesaistīt papildu ārstniecības personālu. 

Pārprofilētās un no jauna izveidotās gultas tiek aprīkotas ar atbilstošām iekārtām, tostarp nodrošinot atbilstoša skābekļa daudzuma pieejamību. Covid-19 pacientu ārstniecībā skābekļa pieejamībai ir ļoti būtiska loma, jo, atšķirībā no iepriekšējā gada, pacientiem raksturīgi lieli plaušu bojājumi, 85% gadījumos ir nepieciešama skābekļa terapija un 20% saslimušo nepieciešama ārstēšanās intensīvajā terapijā. Palielinājies arī pacientu ārstēšanās ilgums slimnīcā.

Aizvadītās nedēļas nogalē un arī šonedēļ turpinās starptautiskās palīdzības saņemšana Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros – saņemta virkne iekārtu, ko izmantos papildu gultu aprīkošanai, kā arī plānots iegādāties papildu iekārtas. Plašāk par jau saņemto ārvalstu palīdzību šeit

Papildu personāla piesaiste slimnīcās

Lai nodrošinātu ārstniecību un aprūpi arvien pieaugošai Covid-19 pacientu plūsmai, slimnīcās izsmelti teju visi pieejamie personālresursi. Šobrīd slimnīcām papildu piesaistīti – 761 rezidents, 544 ārstniecībā studējošie un 1310 māszinībās un medicīnas koledžu programmās studējošie. 

Vienlaikus joprojām turpinās ārstu rezidentu un medicīnas studentu piesaiste, privātā sektorā strādājošo mediķu brīvprātīga iesaiste, tāpat aicināti pieteikties arī  medicīnas izglītību ieguvušie, kuri šobrīd nestrādā ārstniecībā. Mediķi, kuri vēlas iesaistīties Covid-19 pacientu aprūpē vai slimnīcu darbā un var veltīt šim darbam vismaz 8h nedēļā, var pieteikties aizpildot anketu, kas pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā.

Valdība šodien atbalstīja noteikumu grozījumus*, kas ārstniecības iestādēm ļaus brīvāk iesaistīt papildu nodarbinātos, piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests arī varēs pieņemt darbā tos, kuri jau ir izdienas pensijā, vienlaikus saglabājot izdienas pensiju, ārstniecības iestādes vadītājs varēs nelaist atvaļinājumā vai komandējumā ārstniecības personas, sertificētu ārstu uzraudzībā Covid-19 pacientu ārstēšanā varēs iesaistīt ārstus ar vai bez sertifikāta, neatkarīgi no specialitātes, kā arī augstskolas un koledžas turpmāk klīniskās prakses pieskaņos slimnīcu vajadzībām, lai studenti var iesaistīties darbā.

Vienlaikus Veselības ministrija strādā pie papildu atbalsta ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

Lai atvieglotu personālresursu novirzīšanas koordinēšanu starp slimnīcām, pacientu pārvešanu, kā arī konsultācijas Covid-19 pacientu ārstniecības nodrošināšanai, izveidots arī slimnīcu sadarbības tīkls. Šodien valdībā tika atbalstīti grozījumi*, kas sadarbības tīkla ietvaros ārstniecības iestādes vadītājam dos lielāku elastību savu darbinieku novirzīt pildīt darba pienākumus citā ārstniecības iestādē sadarbības teritorijas ietvaros. Gadījumos, ja būs nepieciešams darbinieku norīkot ārpus sadarbības teritorijas, būs vajadzīga darbinieka rakstiska piekrišana. Tāpat slimnīcas, kas nodrošina Covid-19 pacientu ārstniecību, turpmāk varēs piesaistīt arī brīvprātīgā darba veicējus un organizēt brīvprātīgo darbu atbilstoši Brīvprātīgā darba likumā noteiktajai kārtībai.

Šobrīd Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistītas visas klīniskās universitātes un reģionālās slimnīcas, kā arī lielākā daļa III, II, I līmeņa un specializēto slimnīcu. 29 ārstniecības iestādēs, kas veic Covid-19 pacientu ārstēšanu, izveidotas 2003 Covid-19 pacientu gultas un to noslodze ir 76%. Palielināts arī intensīvās terapijas gultu skaits –  270 gultas.  Intensīvā terapijā gultu noslodze sasniedz 80%. 

Lai turpinātu nodrošināt papildu gultu veidošanu, atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, diagnostikas ierīces, atbilstošu skābekļa pieejamību, kā pacientu pārvešanu starp slimnīcām papildu nepieciešami vēl 6,5 miljoni eiro. 

Valdība šodien no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbalstīja vairāk nekā 1 miljonu eiro piešķiršanu jau iepriekš plānā paredzēto Covid-19 pacientu ārstēšanai nepieciešamo papildu gultu izveidei slimnīcās Rīgā un reģionos.** 

Papildu gultu veidošana un aprīkošana turpināsies secīgi gan Rīgā, gan reģionos un  nepieciešamības gadījumā arī ārpus esošās infrastruktūras. 

* Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/84b8908b-5025-4a8d-ab07-259b57a4f3ac 

**Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/32d35d7a-fa8b-480f-9842-91b1ac6d478f 

Daniels Pavļuts Es ticu, ka Latvija var kļūt par vienu no izcilākajām mazajām valstīm pasaulē – gudru, modernu un taisnīgu. Vairāk »

Back to top