Kas tika darīts, lai novērstu Covid-19 krīzi rudenī Aktualitātes, Fakti
14.10.2021

Kas tika darīts, lai novērstu Covid-19 krīzi rudenī

Daniels Pavļuts un Veselības ministrija pavasarī brīdināja, ka pandēmija nebūt nav galā un mums ir jāgatavojas smagam rudenim.

Sagatavošanās darbi pavasarī un vasarā

Lai laikus un vispusīgi sagatavotos inficēšanās pieaugumam:

Vakcinācija – cilvēkiem ērti pieejama

VM ir centusies izmantot visas iespējas, daudzas no tām arī citās pasaules valstīs izmantotas, lai padarītu vakcināciju cilvēkiem ērti pieejamu:

  • vasarā vakcinācija Latvijā bija iespējama 770 ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs,
  • šobrīd VM ir panākusi, ka vakcinē visi ģimenes ārsti, viņiem plānoti arī papildu finansiālie stimuli,
  • 29 liela mēroga vakcinācijas centros,
  • 2549 izbraukuma vakcinācijās, tostarp teltīs ar armijas iesaisti,
  • ierīkoti vakcinācijas punkti 23 tirdzniecības centros, kuros vakcinēti 70 tūkstoši vakcīnu devu,
  • īstenotas 10 056 mājas vakcinācijas,
  • veikti 200 000 individuāli zvani, iedrošinot vakcinēties.

Sabiedrības informēšana un vakcinācijas mītu atspēkošana

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas nodaļa ir izvērsusi plašu saziņu ar cilvēkiem.

Īsā laikā veikti 7 iepirkumi ne tikai kampaņām, bet informācijas sniegšanai sociālajos tīklos, sadarbībai ar nacionāliem un reģionāliem medijiem, lai mērķēti uzrunātu dažādas sabiedrības grupas dažādās valodās.

Tiek īstenoti 15 sadarbības projekti ar reģionu medijiem un 4 nacionāla mēroga izdevniecībām, kā arī 2 virszemes apraidē raidošām televīzijām skaidrojošas un pieņēmumus atspēkojošas informācijas sniegšanā dažādām mērķgrupām uztveramā veidā. Saražotais saturs – vairāk nekā 100 vienību – tiek publicēts internetā, sociālajos tīklos.

NVD Vakcinācijas nodaļa īsā laikā noorganizējusi:

  • 5 informatīvos seminārus visā Latvijā ģimenes ārstiem,
  • vairāk nekā 50 informatīvus skaidrojošus seminārus dažādiem uzņēmumiem un organizācijām,
  • 11 tiešsaistes sarunas “Facebook”, kurās speciālisti sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem (tostarp atsevišķas sarunas veltītas cilvēku ar konkrētām slimībām vakcinācijai, trīs bijušas krievu valodā).

Tiešsaistes sarunas translē arī mediji (sabiedriskie un komerciālie mediji). Saražotais saturs – vairāk nekā 50 vienību – nodots dažādām organizācijām, montēti materiāli izvietoti portālos, kā arī Veselības ministrijas, SPKC, Valsts kanceleja sociālajos kontos.

Izveidota sadarbība ar krievu valodā vēstošajiem medijiem, īpašu uzmanību veltot Latgales medijiem.

Sadarbībā ar SIF veikts iepirkums 11 NVO sektora projektiem, kuros tiks veicināta vakcinācija dažādās mērķētās sabiedrības grupās, notiks personiska uzrunāšana un brīvprātīgo iesaiste.

Daniels Pavļuts Es ticu, ka Latvija var kļūt par vienu no izcilākajām mazajām valstīm pasaulē – gudru, modernu un taisnīgu. Vairāk »

Back to top