Pašnodarbināto nodokļu izmaiņas ir vajadzīgas, taču 2021. gada reforma prasa nopietnu kļūdu labojumu Aktualitātes, Fakti, Viedokļi
30.06.2021

Pašnodarbināto nodokļu izmaiņas ir vajadzīgas, taču 2021. gada reforma prasa nopietnu kļūdu labojumu

Esošā nodokļu reforma ir solis pareizajā virzienā, taču tai ir trūkumi, kurus Finanšu ministriju aicinām novērst.

Vismaz ceturtdaļa Latvijas nodarbināto ir nonākuši situācijā, kur neveic uzkrājumus pensijai pat minimālā apmērā. Eiropas pieredze rāda, ka šajās situācijās gala labuma guvēji ir darba devējs un pakalpojumu saņēmējs. Konkurences rezultātā pašnodarbinātie veic savu darbu pārāk lēti uz savu pašu pensiju rēķina. Nodokļu un iemaksu izlīdzināšana ir nepieciešama un taisnīga, lai veicinātu sociālo aizsardzību, mazinātu ekspluatāciju un novērstu nabadzības riskus.

Esošā nodokļu reforma ir solis pareizajā virzienā, taču tai ir trūkumi, kurus Finanšu ministriju aicinām novērst. Pastāv riski ēnu ekonomikai, sarežģīta ziņošana, izdevumu neprognozējamība un nevienlīdzība starp dažādajiem nodokļu režīmiem, kādos pašnodarbinātais var organizēt savu darbību. Uz trūkumiem Kustība “Par!” norādīja arī budžeta veidošanas procesā un panāca iespēju pašnodarbinātajiem nemaksāt minimālās sociālās iemaksas par negūtiem ienākumiem. 

Šīs iemaksas ir pagaidu risinājums līdz nonākam pie kopumā zemākām, taču taisnīgām sociālām iemaksām, nodrošinot visu iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

Kustības “Par!” nodokļu un ekonomikas darba grupa strādā pie risinājuma pašnodarbinātajiem un nepilnās slodzēs strādājošajiem. Pašnodarbināto nodokļiem un iemaksām ir jābūt taisnīgiem, saprotamiem, ērti ziņojamiem un piemērojamiem. Ar aplokšņu algām ir jācīnas, pārliekot nodokļu slogu no darba spēka uz patēriņu un kapitālu, kā arī stiprinot VID kapacitāti un labas pārvaldības principus.

Atbildīgajām institūcijām daudz nopietnāk jāpievēršas ēnu ekonomikas apkarošanai, lai samazinātu aplokšņu algas, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelegālo uzņēmējdarbību. Ēnu ekonomikas apkarošanas rādītājos Latvija stagnē.

Atsauce uz Eiropas pieredzi ir par pašnodarbināto nodokļu izmaiņām Nīderlandē un Itālijā: https://www.oecd.org/els/the-future-of-social-protection-9789264306943-en.htm


Back to top