Mārtiņš Šteins kļuvis par Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Aktualitātes, Jaunumi
07.06.2021

Mārtiņš Šteins kļuvis par Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru

Iekšlietu ministre Marija Golubeva aicinājusi 13. Saeimas deputātu, Kustības “Par!” izpilddirektoru un valdes locekli Mārtiņu Šteinu kļūt par Iekšlietu ministrijas (IeM) parlamentāro sekretāru. Jaunajā amatā viņš stājies 2021.gada 7.jūnijā. 

Mani interesē iekšlietu nozares darbs noziegumu prevencijas jomā, starpnozaru sadarbība patvēruma meklētāju, cietušo atbalsta un vardarbības novēršanas jomā, kā arī bērnu un jauniešu drošība,” norāda Mārtiņš Šteins. 

M. Šteins uzsver, ka jaunajā amatā palīdzēs ministrei īstenot izvirzītās prioritātes – vairot cilvēcīgumu iekšlietu sistēmā, īstenot strukturālās reformas un stiprināt sadarbību ar citām ministrijām, institūcijām, nozarēm un nevalstiskajām organizācijām.

Mārtiņš ir jauns un enerģisks politiķis un kolēģis Saeimā, apvienībā un partijā. Viņa pieredze un zināšanas būs ļoti noderīgas jaunajā parlamentārā sekretāra darbā, nodrošinot ministrijas un Saeimas sadarbību likumdošanas procesā,” norāda iekšlietu ministre un Kustības “Par!” valdes locekle Marija Golubeva. 

Mārtiņam Šteinam ir trīs augstākās izglītības tiesību zinātņu, vadībzinātņu un izglītības vadības jomā, kas iegūtas Latvijas Universitātē. Viņš ir 13. Saeimas deputāts, vairāku Latvijas nevalstisko organizāciju biedrs un izpildinstitūciju pārstāvis, kā arī Kustības “Par!” izpilddirektors un valdes loceklis.

Mārtiņš Šteins Es gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi. Vairāk »

Back to top