Mārtiņš Šteins: būtiski pieaugs neformālās izglītības aktivitāšu piedāvājums jauniešiem Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
18.03.2021

Mārtiņš Šteins: būtiski pieaugs neformālās izglītības aktivitāšu piedāvājums jauniešiem

Valdības atbalstu guvusi 13. Saeimas deputāta un Kustības “Par!” valdes locekļa Mārtiņa Šteina līdzvirzītā programma jauniešiem, lai mazinātu COVID-19 sekas. Izstrādātā programma paredz, ka pieejamais finansējumus COVID-19 seku mazināšanai jauniešu vidū būs 500 000 EUR apmērā.

“Darbā jaunatnes jomā esmu redzējis, cik nozīmīgu palīdzību jauniešiem krīzes situācijas spēj sniegt jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas strādā ar jauniešiem un pašvaldību speciālisti jaunatnes darbā,” norāda Šteins, kurš aizvadītajos mēnešos lasījis virkni mediju ziņas un ekspertu viedokļus par pandēmijas ietekmi uz jauniešiem. 

Programmas mērķis ir būtiski palielināt neformālās mācīšanās aktivitāšu klāstu

Janvāra beigās deputāts rosināja kopā sanākt atbildīgajai ministrijai, iestādēm un jaunatnes organizācijai, lai radītu piedāvājumu COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai jauniešiem. 

“Piedāvājums ir radīts, prezentēts un atbalsts valdībā gūts. Šodien esam tikuši līdz valdības lēmumam apstiprināt informatīvo ziņojumu “Par atbalstu jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un piešķirt nepieciešamo finansējumu,” minēja Šteins.

Programmas mērķis ir būtiski palielināt neformālās mācīšanās aktivitāšu klāstu visiem jauniešiem un līdz 2021. gada 31. decembrim sniegt būtisku papildu atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem (pašvaldību darbinieki, jaunatnes organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jauniešiem u.c.), lai COVID-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, un jauniešu skaits, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Programmas izstrādē iesaistīta Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, kā arī Latvijas Jaunatnes padome.

Foto: Ernests Dinka, Saeima

Mārtiņš Šteins Es gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi. Vairāk »

Back to top