Svarīgākie darbi Saeimā 2020. gada rudenī Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
19.12.2020

Svarīgākie darbi Saeimā 2020. gada rudenī

No atbalsta jaunuzņēmumiem līdz izcilai augstākajai izglītībai, no iestāšanās par tiesiskumu Latvijā līdz Baltkrievijas demokrātiskās kustības atbalstam. Kustības “Par!” Saeimas deputātu svarīgākie darbi 2020. gada rudenī Saeimā.

Daniels Pavļuts, “Attīstībai/Par!” Saeimas frakcijas un Kustības “Par!” vadītājs

Panācām atbalstu jaunuzņēmumiem

Tika pieņemti grozījumi Jaunuzņēmumu atbalsta likumā, kā arī ieviests Akciju opciju regulējums – abi šie pasākumi ļaus padarīt Latviju par jaunuzņēmumiem daudz pievilcīgāku vietu, tostarp tiem Baltkrievijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri meklē sev mītnes zemi Eiropā.

Sniedza palīdzību un atbalstu Covid-19 krīzes vadībā

“Sniedzu visu iespējamo un neiespējamo atbalstu, kas bija nepieciešams Covid-19 krīzes vadībai – gan mūsu veselības ministrei, gan valdībai kopumā. AP! frakcija ir bijusi saprātīgu krīzes vadības pasākumu balsts Saeimā un koalīcijā,” uzsver Pavļuts.

183 miljoni eiro mediķu algām

Panācām solījumu izpildi mediķiem un 183 miljonu piešķiršanu valsts budžetā mediķu algām, kā arī būtisku kļūdu labojumu jaunajā pašnodarbināto nodokļu sistēmā (sociālajiem darbiniekiem nebūs jādara VID darbs u.c.) – kļūdu labojumu turpināsim 2021.gadā ar jauna pašnodarbināto nodokļu likuma izstrādi.

Krista Baumane, Saeimas deputāte un Kustības “Par!” biedre

Par cieņu un atbalstu visām ģimenēm

Krista Baumane atbalstīja Latvijas iedzīvotāju portālā “Mana Balss” iesniegto iniciatīvu par tiesisku regulējumu, lai pasargātu visas – arī viendzimuma partneru – ģimenes.

Par zaļu vidi un bioloģisku lauksaimniecību

Saeimas deputāte iestājās par ambiciozāku mērķu noteikšanu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai Latvijas pozīcijā Eiropas Komisijas Zaļā kursa stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanai. Plašāk šeit.

Par brīvām vēlēšanām mūsu kaimiņvalstī Baltkrievijā

Panāca stingrāku Saeimas attieksmes formulējumu paziņojumā par Baltkrievijas prezidenta viltoto vēlēšanu rezultātiem, atbalstīja Latvijas sabiedriskās organizācijas palīdzības sniegšanā un solidaritātes pasākumos kaimiņvalsts pilsoniskajai sabiedrībai. Plašāk šeit.

Ilmārs Dūrītis, Saeimas deputāts un Kustības “Par!” biedrs

Valsts finansēta augstākā izglītība

Ilmāra vadītajā Saeimas Augstākās izglītības apakškomisijā ik nedēļu notiek diskusijas par iespējām nodrošināt valsts finansētu augstāko izglītību jeb bezmaksas ausgtāko izglītību. Mērķis ir celt augstākās izglītības kvalitāti, uzņemot mazāk studentu un nodrošinot mērķtiecīgas un no valsts puses adekvāti finansētas studijas.

No janvāra paaugstināsies augstskolu mācībspēku atalgojumu

Šobrīd rektora zemākā atalgojuma likme ir 1882 eiro, bet pēc noteikumu stāšanās spēkā tā būs 2105 eiro, profesora atalgojuma zemākā likme ir 1569, bet no jaunā gada būs 1754, savukārt prorektora zemākā atalgojuma likme pieaugs par 148 eiro, sasniedzot 1404 eiro. Tāda pat zemākā likme turpmāk būs arī asociētajam profesoram un dekānam.

Docenta un katedras vadītāja zemākā mēneša darba algas likme būs 1124 eiro, prodekānam un lektoram tā būs 900 eiro, bet asistentam zemākā atalgojuma likme pieaugs par 76 eiro un sasniegs 717 eiro.

Veselīga dzīvesveida veicināšana sabiedrībā

Ilmārs Dūrītis Saeimā neatlaidīgi atbalstīja augstāku akcīzes nodokli alkoholam, virzīja un panāca augstāku akcīzi cukurotajiem dzērieniem, kā arī šobrīd virza ierobežojumus nikotīna spilventiņiem un karsējamās tabakas produktiem. Par pēdējo lasi plašāk šeit.

Marija Golubeva, Saeimas deputāte un Kustības “Par!” valdes locekle

Atbalsts Dzīvesbiedru regulējuma ieviešanai

Marija piedalījās piketos, skaidroja vajadzību pēc šāda regulējuma intervijās medijos, kā arī debatēs Saeimas komisijās un sēdēs. Ik gadu ir redzama lielāka pretminākšana gan Saeimā, gan sabiedrībā.

Skolas ar sabiedriskā labuma statusu turpinās saņemt pašvaldību finansējumu

Arī turpāk būs atbalsts nevalstisko organizāciju dibinātām skolām, kurām piešķirts sociālā labuma organizāciju statuss. Marija Golubeva 2021. budžeta pieņemšanā novērsa pašvaldību atbalsta svītrošanu no Izglītības likuma, pārliecinot koalīcijas kolēģus.

Darbs pie kvalitatīvas augstskolu pārvaldības reformas

Saeimā jau ilgstoši tiek skatīta iecerētā Augstskolu pārvaldības reforma.

“Nemītīgi strādāju, lai šī reforma nebūtu braķis, cenšos ar argumentāciju un sadarbību panākt optimālus risinājumus, kas ir saskaņā ar labu pārvaldību, bet ir arī pieņemami augstskolām,” skaidro Marija.

Mārtiņš Šteins, Saeimas deputāts un Kustības “Par!” valdes loceklis

Panākts atbalsts tām NVO, kas palīdz krīzē

Pusgadu kopā ar nevalstiskā sektora kolēģiem no Latvijas Pilsoniskās alianses strādājām pie īpašas atbalsta programmas tām NVO, kas palīdz krīzē valstij. Darbu ieguldījusi arī Kultūras un Finanšu ministrija. Un decembrī šis darbs vainagojies rezultātiem – līdz 2021. gada 30. jūnijam būs pieejami 600 tūkstoši eiro NVO, kas palīdz valstij Covid-19 krīzes seku mazināšanā.

Pieņemts 2021. gada budžets

Nākamā gada budžetā bez labajām lietām, kas saistās ar medicīnas personāla un skolotāju algu palielināšanu, arī pieaugs NVO fonda finansējums līdz 1,5 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka lielākas iespējas darboties būs darbā ar jaunatni iesaistītajiem, jo Jaunatnes politikas valsts programmas finansējums pieaugs par vairāk nekā 50 tūkstošiem, sasniedzot 574 tūkstošus! Mēs esam PAR spēcīgu pilsonisko sabiedrību!

Rosināju diskusiju par NVO lomu valsts aizsardzībā

Saeima decembrī lēma, ka valsts ieviesīs aizsardzības mācību skolās. Mārtiņš Šteins rosināja, ka Ministru kabinets pusgada laikā izvērtē nevalstisko organizāciju, tostarp jaunatnes organizāciju, lomu tajā. Lai ieviestu pilsoniskās zināšanas, prasmes un attieksmes Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā, tajā būtisku lomu spēlē biedrības, nodibinājumi un jaunatnes organizācijas, kas ar to ikdienā jau strādā. Latvijā līdz šim NAV veikta visaptveroša analīze par NVO lomu valsts aizsardzībā un nav skaidrs, kas palīdzēs NVO nostiprināt savu labo vārdu. Tas arī atspoguļojas aizsardzības nozares plānošanas dokumentos.

Vita Tērauda, Saeimas deputāte, Eiropas lietu komisijas vadītāja un Kustības “Par!” valdes locekle

Ir pieņemts jauns sabiedrisko mediju likums

Tas rada jaunu ietvaru sabriedisko mediju pārvaldībai, kā arī likvidē gadu desmitus pastāvošo interešu konfliktu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē.

Ir apstiprināts pilns finansējums sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus

Lai gan iziešana no reklāmas tirgus bija jau likumā paredzēts – līdz šim nebija izdevies nodrošināt pilno finansējumu, lai sabiedriskie mediji neciestu finansiālus zaudējumus no šī soļa. Iziešana no reklāmas tirgus atļaus komercmedijiem piesaistīt lielākus reklāmas ieņēmumus.

Latvija bija viena no valstīm, kas iestājās par tiesiskumu ES līmenī

“Saeimas Eiropas lietu komisijas darbā nodrošināju, ka turpinās diskusija un uzmanība tiek pievērsta tiesiskuma izaicinājumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, ” saka Vita.

Rudenī Eiropas Savienība publiskoja pirmo tiesiskuma izvērtējumu par visām dalībvalstīm; atšķīrīgās tiesiskuma izpratnes starp dalībvalstīm noveda strupceļā sarunas par daudzgadu budžetu un ekonomkas atveseļošanas fondu.

Inese Voika, Saeimas deputāte un Kustības “Par!” biedre

Ir vienošanās par lobēšanas atklātības pamatprincipiem

Mēs iestājamies par lobēšanas atklātību, kas ir būtiska daļa no valsts pretkorupcijas politikas. Ineses Voikas vadībā ir pabeigts darbs pie pamatprincipiem lobēšanas atklātības regulejuma izstrādē Saeimas darba grupā kopā ar lielākajām uzņēmēju NVO un Delnu. Plaša konsultācijas sāksies 2021. gada sākumā. Mūsu darbs ir pamanīts starptautiski – “Open Governmet Partnership” decembra izdevumā publicēta intervija ar Inesi kā atvērtas pārvaldības seju.

Atbalsts Baltkrievijas demokrātiskajai kustībai

Baltijas Asamblejā Voika iestājās par atbalstu Baltkrievijas demokrātiskajai kustībai. Uzrunājām Eiropas Savienības vadošās amatpersonas, lai mudinātu noteikt sanckijas Lukašenko režima pāstāvjiem un citu nepieciešamo reakciju. Pieņemts kopīgs paziņoms ar Ziemeļu padomi un Benelux parlamentu. Kopā ar “Par!” jauniešiem un Latvijas NVO piketējām pie Baltkrievijas vēstniecības.

Par līdztiesību visām ģimenēm

“Iestājos par kolektīvā pilsoņu iesneguma atbalstu par Viendzimuma pāru reģistrāciju virzību Saeimā, četras ceturtdienas no rīta biju kopā ar šī iesnieguma atbalstītājiem,” saka Inese.

Ko Kustība “Par!” darīs tālāk?

Šie darbi nebūt nav viss – 2021. gadā plānojam turpināt darbu pie Covid-19 krīzes vadības, valsts finansētas augstākās izglītības, lobēšanas atklātības, kā arī mums ir virkne ideju taisnīgākai Latvijai. Darbs pie valsts veidošanas nekad nebeidzas.


Back to top