Policijas uzdevums ir arī risināt iedzīvotāju ikdienišķās problēmas Viedokļi
27.07.2020

Policijas uzdevums ir arī risināt iedzīvotāju ikdienišķās problēmas

Iedzīvotājiem pieejams un saprotams policijas darbs pašvaldībā 

Rīdzinieki vēlas justies droši savas dzīves vietas un darba vietas apkaimē. Šobrīd pašvaldības policiju redz pārsvarā tikai tad, kad tiek uzlikti sodi automašīnām par stāvēšanu neatļautās vietās. Par kārtību Rīgā ir jārupējas, taču iedzīvotāji vēlas redzēt policiju arī veicot preventīvo darbu saistībā ar zādzībām vai alkohola lietošanu jauniešu vidū un risinot citas drošības problēmas, kas ir viņu apkaimēs. Piemēram, jautājums par gājēju pārejas neesamību pie tuvākās transporta pieturas. 

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem bieži nav skaidrs, ko dara Pašvaldības policija un ko dara Valsts policija. Kā sazināties ar savu apkaimes policijas darbinieku? Kā risināt sasāpējušos jautājumus? Noteikti ir pienācis laiks mainīt veidu, kā vietējā policija sadarbojas ar apkaimju kopienām un iedzīvotājiem. 

Policijas loma ikdienišķu, taču drošībai būtisku problēmu apzināšanā

Pēc socioloģisko aptauju datiem iedzīvotājus pilsētās visvairāk uztrauc pavisam vienkārši drošības jautājumi: apgaismojuma neesamība, gājēju pārēju un veloceliņu trūkums, bedraini pagalmi, ātruma pārsniegšana apdzīvotās vietās un pārmērīga alkohola lietošana.  Šo vienkāršo problēmu atrsināšana viennozīmīgi ietekmē iedzīvotāju drošības sajūtu viņu apkaimēs. 

Skatoties uz šo problēmu uzskaitījumu, gandrīz visas no tām ir saistītas ar pašvaldības darbu un infrastruktūras plānošanu sabiedrības interesēs. Moderns vides dizains sevī ietver ne tikai skaistu, bet arī drošu vidi visiem iedzīvotājiem.  Līdz ar to policija ir tikai viens no sadarbības partneriem, kam galvenokārt ir eksperta loma, lai apzinātu šīs problēmas.

Kā to izdarīt? Policijai jābūt vadošajam ekspertam šo drošības problēmu noskaidrošanā un jāpiedāvā risinājumi. Ir daudz veidu: vēršoties tieši pie iedzīvotājiem vai to pārstāvjiem, kopienu aktīvistiem; veicot socioloģiskās aptaujas. Drošības problēmu risināšana tad ir ne tikai policijas, bet arī pašvaldības un vietējo institūciju rokās. Ir pašvaldības, kas jau cenšās to darīt un aptaujā iedzīvotājus pašvaldības mājas lapā. Rezultāts – iedzīvotāju drošības sajūtas palielināšanās, piesaiste savai apkaimei un pilsētai.  

Risinot iedzīvotāju drošības problēmas, augtu policijas reitingi

Šādi strādājot, augtu arī policijas reitingi, jo mūsdienu pasaulē policijas darbu vērtē nevis pēc izrakstīto soda kvīšu skaita, bet pēc iedzīvotāju drošības sajūtas. Viennozīmīgi arī galvaspilsētai un tās prestižam par labu nāk drošas pilsētas statuss. 

Rīdzinieki ir gatavi sadarboties ar mūsdienīgu policiju un vēlas iesaistīties savas apkaimes drošības problēmu risināšanā. Ar savu pieredzi īstenojot policijas prevencijas projektus, esmu gatava būt daļa no komandas, kas šos policijas darba principus ievieš Rīgas pilsētā. Par drošu Rīgu! 

Raksta autore: Ilze Bērziņa-Ruķere

Papildu resursi:

Raksts “Tu esi mans policists!” http://providus.lv/en/article/tu-esi-mans-policists

Projekts “Uz sabiedrību vērsts policijas darbs”  tā rezultāti un publikācijas (rokasgrāmata) http://www.vp.gov.lv/?id=461&topid=461&said=102

Video Youtube intervija par drošas vides dizainu https://www.youtube.com/watch?v=TOOBS8YQqxQ

Droša vides dizaina rokasgrāmata policijas darbiniekiem https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/cpted_lv_0.pdf

29.jūlijā, plkst. 14:00-15:00 piedalies sarunā par Drošību un dizainu Rīgā. Sīkāk šeit:https://www.facebook.com/events/840150686518938

Ilze Bērziņa-Ruķere Mēs visi esam daļa no Latvijas un daļa no politikas, kas tiek šeit īstenota. Tamdēļ uzskatu, ka labāk ir nevis stāvēt malā, bet iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs, lai skatītos uz priekšu, nevis atpakaļ. Vairāk »

Back to top