Deputāts

Ilze Bērziņa-Ruķere
Ilze Bērziņa-Ruķere, 47
Nr. 17
Pārstāvētā nozare Cilvēki, tiesiskums, drošība

Mēs visi esam daļa no Latvijas un daļa no politikas, kas tiek šeit īstenota. Tamdēļ uzskatu, ka labāk ir nevis stāvēt malā, bet iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs, lai skatītos uz priekšu, nevis atpakaļ.

2017 - pašlaik

Iekšējās drošības fonda projekta (EK) par Valsts Policijas kapacitātes uzlabošanu Kibernoziegumu prevencijā un apkarošanā Projektu vadītāja

2015 - pašlaik

Pasniedzēja
Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju kurss "Starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismi" Tiesību zinātnes Maģistra studiju programma
Studiju kurss "Starptautiskās cilvēktiesības" Politoloģijas zinātnes Bakalaura studiju programma

2012 - 2015

Valsts policija, Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste
Eiropas noziedzības novēršanas tīkla darba grupas vadītāja (European Union Crime Prevention Network)
Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā (Valdes sēžu vadīšana, tīkla darbība stratēģijas izstrāde 2016. - 2020. gadam).
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu policijas sieviešu tīkla valdes locekle (Nordic Baltic Network or Policewomen) (Starptautisko konferenču organizēšana un vadīšana)

2009 -2012

Valsts policijas GAP SAB vecākā speciāliste (projektu vadība) Eiropas Komisijas līdzfinansētā pilotprojekta "Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Talsu policijas iecirknī" vadītāja

2007 - 2009

Valsts policijas priekšnieka padomniece
Policijas un nevastiskā sektora sadarbība, darbs ar policijas arodbiedrībām.

2003 - 2007

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Krimināltiesību politikas programma

Ilze Bērziņa Ruķere ir starptautisko projektu vadītāja un cilvēktiesību aktīviste. Pārsvarā darba pieredze Latvijā un ārvalstīs ir saistīta ar drošības jautājumiem un prevencijas darbu. Ilze ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās Raula Wallenberga institūtā Zviedrijā, Lundas universitātē. Ilze ir no Vidzemes, dzimusi un augusi Madonā un šobrīd saimnieko arī savās lauku mājās Smiltenes novadā.
Visi deputāti

Saistītie jaunumi

Back to top