Kustības “Par!” Liepājas nodaļa: administratīvi teritoriālā reforma ir jauna valsts vienošanās ar iedzīvotājiem Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
11.06.2020

Kustības “Par!” Liepājas nodaļa: administratīvi teritoriālā reforma ir jauna valsts vienošanās ar iedzīvotājiem

Ir sekmīgi noslēdzies būtisks posms efektīvāka un ilgtspējīgāka Latvijas teritorijas pārvaldības modeļa ieviešanā. Plašu diskusiju rezultātā, par kurām nepalika vienaldzīgs neviens Latvijas iedzīvotājs, ir panākta vienošanās par administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un likums ir pieņemts. Valsts prezidentam tas vēl jāizsludina.

Politiskās partijas Kustības “Par!” Liepājas nodaļas vadītājs Uldis Zupa norāda, ka “neapšaubāmi ar likuma izsludināšanu nekas nebeidzas, jo priekšā vēl izaicinājumiem bagāts ceļš. Tieši praktiskā reformas ieviešana skaidri demonstrēs patreiz esošo vietvaru spējas un vēlmi sadarboties, lai pārdomāti, pragmātiski un saimnieciski īstenotu reformā ieliktās ieceres.”

Liepājas un Liepājai apkārt esošo novadu kontekstā ATR projekts piedzīvoja būtiskas izmaiņas. Rezultātā Liepājai ir saglabāts republikas (tagad – valsts) pilsētas statuss, bet Aizputes pagastu, Aizputes pilsētu, Bārtas pagastu, Bunkas pagastu, Cīravas pagastu, Dunalkas pagastu, Dunikas pagastu, Durbes pagastu, Durbes pilsētu, Embūtes pagastu, Gaviezes pagastu, Gramzdas pagastu, Grobiņas pagastu, Grobiņas pilsētu, Kalētu pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Lažas pagastu, Medzes pagastu, Nīcas pagastu, Otaņķu pagastu, Pāvilostas pilsētu, Priekules pagastu, Priekules pilsētu, Rucavas pagastu, Sakas pagastu, Tadaiķu pagastu, Vaiņodes pagastu, Vecpils pagastu, Vērgales pagastu un Virgas pagasts nolēma apvienot vienā Dienvidkurzemes novadā, par novada administratīvo centru nosakot Grobiņu. 

Ar likuma pieņemšanu ir dots starta šāviens tālākiem procesiem.  Saeimā tas būs darbs ar citiem pavadošiem likumprojektiem, bet pašvaldībās ar jaunā likuma nosacījumiem, veidojot spēcīgākus novadus.

Liepājas nodaļas vadītāja vietniece un Saeimas deputāte Dace Bluķe (“Attīstībai/Par!”): “Lielāks izaicinājums būs tām pašvaldībām, kas veidos Dienvidkurzemes novadu. Gribu paslavēt un teikt, ka topošā apvienotā novada deputāti un pašvaldību vadītāju jau šī likuma izstrādes gaitā paveica nozīmīgu darbu, gan spējot visiem vienoties par novada nosaukumu, ko Saeima akceptēja, gan par to, kur būs novada centrs, vienojoties par Grobiņu. Tāpat pašvaldību vadītāji iezīmējuši katra esošā novada stiprās puses šobrīd, kas varētu būt noderīgas, veidojot kopīgu apvienoto teritorijas pārvaldības modeli.”

Liepājai reforma paredz kopīgu teritorijas attīstības plānošanu ar Dienvidkurzemes novadu. Līdz 2021. gada 30. jūnijam to jāvada tai pašvaldībai, kurai ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, un tā ir Liepāja. Kopīgas institūcijas būs civilās aizsardzības (cilvēku, vides un īpašuma drošība), izglītības un atkritumu apsaimniekošanas jomās. 

ATR rezultātā būs iespējams ne tikai samazināt pārvaldības izmaksas, bet arī paaugstināt izglītības kvalitāti, padarīt pieejamākus un iedzīvotājiem līdzvērtīgākus sociālos pakalpojumus, piesaistīt investīcijas un veidot jaunas darba vietas. Reģionālā reforma ir skārusi visu Latvijas teritoriju un, pašreizējo 119 pašvaldību vietā ir izveidotas 42 pašvaldības. 

Refromas mērķi bija (1) izveidotas ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām; (2) panākt, ka pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā; (3) panākt, lai pašvaldības sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. 

Esot jautājumiem par administratīvi teritoriālo reformu, jo īpaši Liepājas un Dienvidkurzemes novada kontekstā, aicinām tos iesūtīt uz liepaja@kustibapar.lv un nodaļas pārstāvji atbildēs uz jautājumiem!

Informācija par Liepājas nodaļu un Kustību “Par!”:

Uldis Zupa, politiskās partijas Kustība ‘’Par!’’ Liepājas novada nodaļas vadītājs,  ir ilglaicīgi bijis dažādu organizāciju vadītājs. Šobrīd – komunikācijas vadības doktorants. Uldis arī ir rezerves karavīrs un raksta promocijas darbu par stratēģisko komunikāciju visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Nodaļas vadītāja vietniece Dace Bluķe ir liepājniece un lepna kurzemniece, “Attīstībai/Par!” Saeimas deputāte un Kustības “Par!” valdes locekle.

Kustība ‘’Par!’’ ir sociāli liberāla, ekonomiski progresīva, pilsoniski patriotiska, proeiropeiska Kustība par Latviju, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem. Daļa no partiju apvienības ‘’Attīstībai/Par!’’.

Galerija

Dace Bluķe Es strādāju, lai aizstāvētu valsts demokrātijas pamatus, kas šobrīd ir apdraudēti, lai iestātos par vienu valsts valodu – latviešu, un taisnīgu attieksmi pret iedzīvotājiem visa Latvijā – par pieejamu medicīnu, izglītību un kultūru ne tikai turīgajiem. Vairāk »

Back to top