Jaunumi

26.09.2022
Kā jēdzīgi sakārtot pašnodarbināto nodokļus vēl šogad?
Ir darbi, kas nepakļaujas grafikam no 9 līdz 17.00. Tādi vienmēr ir bijuši un arī būs – meistari, taksisti, konsultanti, amatnieki, rakstnieki, mākslinieki un citi, kas strādā no projekta uz projektu vai tik stundu, cik paši izvēlas. Tāds nereti ir arī sava biznesa sākums. Interneta laikmetā šādu darbu un iespējamo naudas avotu kļūst arvien vairāk. […]
26.09.2022
Neredzamā darbaspēka aktivizēšana
Cilvēkresursi ir Latvijas lielākā vērtība, un visu interesēs ir ekonomiski aktīvās iedzīvotāju grupas palielināšana. Daži risinājumi ir efektīvāki un ātrāki par citiem, viens no ātrākajiem, daudzpusīgākajiem un sociāli atbildīgākajiem soļiem būtu diskriminēto grupu iesaiste darba tirgū – nekavējoties.
26.09.2022
Radīta īpaša programma, lai stiprinātu demokrātiju un atbalstītu cilvēkus, kas darbojas biedrībās un nodibinājumos
Stipras pilsoniskās sabiedrības mugurkauls ir aktīvas un spēcīgas nevalstiskās organizācijas. Jaunatnes organizācijas, kurās darbojas jaunieši, vietēja mēroga kopienas organizācijas, kas pulcē aktīvos kopienas ļaudis, nacionāla mēroga interešu aizstāvības organizācijas, kuras pulcē domubiedrus cīņai pret netaisnību dažādās jomās un pārstāv Latviju arī starptautiski. Cilvēki nevalstiskajās organizācijās ir mūsu izaugsmes un cilvēcības garants, un šajos cilvēkos jāturpina […]
Programma
Programma

Dzīve Latvijā it kā iet uz augšu. Darba ir vairāk un algas lielākas.

Tomēr cilvēki turpina aizbraukt no Latvijas – arī jaunie un izglītotie, veselām ģimenēm. Un ne tikai ienākumu dēļ, bet tādēļ, ka viņi valstī jūt netaisnību un stagnāciju.

Bet mēs zinām, ka Latvija var. Latvija var kļūt par taisnīgu un modernu valsti vienotā Eiropā.

Taisnīgums un moderna attīstība ir mūsu priekšvēlēšanu programmas kodols.

Taisnīgums nozīmē vienādas iespējas ikvienam saņemt labu veselības aprūpi, visu mūžu mācīties un būt drošam par cienījamām vecumdienām.

Tas nozīmē mazāku nevienlīdzību, kas Latvijā ir teju augstākā Eiropā, un mazāku nabadzības un sociālās atstumtības risku.

Tas nozīmē taisnīgus, samaksājamus nodokļus, kurus maksā visi. Likuma varu un taisnīgu tiesu, kas ir pieejama visiem.

Taisnīgums nozīmē jaunu vienošanos starp valsti un cilvēkiem: “Latvijas valsts dod vairāk saviem cilvēkiem un Latvijas cilvēki dod vairāk savai valstij.”

Moderna Latvija – tā ir valsts ar mūsdienīgu pārvaldību, kas strādā digitālajā pasaulē un iesaista lietpratējus ar pasaules pieredzi.

Moderna Latvija palīdz veidot Eiropu kā sociāli atbildīgu un liberāli demokrātisku valstu ciešu savienību.

Modernu Latviju veidos “jauns iesaukums” politikā – cilvēki ar pasaules izglītību, kuri grib veidot valsti saviem bērniem.

Back to top