Mēs esam par tautu, kas sastāv no daudziem.

Mēs esam par valsti, kas nepieder dažiem.

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem.