Vladislava Marāne

Vladislava Marāne
Valdes līdzpriekšsēdētāja, Rīgas nodaļas vadītāja, Veselības ministra biroja vadītāja

"Mums ir jārada vide, kurā ikviens jaunietis var tapt uzklausīts un ir aktīvāk jāiesaista jaunieši risinājumu meklēšanā, kā arī pašvaldības lēmumu pieņemšanā."

Strādājusi valsts pārvaldē un nevalstiskajās organizācijās, ilgstoši bijusi Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja, vairojot Latvijas un Eiropas Savienības organizāciju kapacitāti darbā ar jaunatni, sociālo iekļaušanu, dažādības vadību un cilvēktiesību jautājumiem. 

Saistītie jaunumi

Back to top