Una Meiberga

Una Meiberga
Tukuma nodaļas vadītāja vietniece

Una uzskata, ka jauni atbalsta veidi ir nepieciešami tieši kopienas aktivitātēm un neformāliem kultūras centriem novadā. Jaunrades veicināšanai jāattīsta nozaru sadarbība. Pilsētai un novadam jāizveido mūsdienīga identitāte, izceļot esošās vērtības un kultūras mantojumu. Aktīvi jāiesaistās starptautiskos sadarbības projektos.

Back to top