Uldis Dūmiņš

Uldis Dūmiņš
Valdes loceklis, Jelgavas domes deputāts un Jelgavas nodaļas vadītājs

Uldis vēlas panākt Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tādu pašvaldību, kuras darbs ir atklāts un caurspīdīgs, kura ir atvērta iedzīvotājiem, domes sēdes visiem pieejamas. Uzskata, ka jāveido tāda pilsētvide, kurā cilvēki vēlas dzīvot un pavadīt brīvo laiku – jāiegulda apkaimēs, jāuzlabo daudzo upju krastu infrastruktūra, jāattīsta jaunu veloceļu izbūve, jāveic daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, jāveicina māju siltināšanas programmas ieviešana, kā arī kultūras pieejamība visā pilsētā, ne tikai Pasta salā utt. Tāpat Uldis ir apņēmies virzīt ideju par līdzdalības budžetu pilsētā, kas Jelgavā līdz šim nav veikts.

Back to top