Signe Grūbe

Signe Grūbe
Ropažu nodaļas vadītāja

"Mērķis ir redzēt Ropažu novadu kā dzīvesvietu, kas mērķtiecīgi un pārdomāti izmanto visus novada resursus – lauku teritorijas un iespējas, kuras sniedz Rīgas tuvums. Mēs redzam, ka Ropažu novads būs atvērts iedzīvotāju līdzdalībai un moderni pārvaldīts."

Back to top