Mārtiņš Daģis

Mārtiņš Daģis

Mārtiņš ir pārliecināts, ka Jelgavai jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākai, īpašu uzmanību pievēršot apkaimēm un jelgavnieku iesaistei lēmumu pieņemšanā. Jāierīko zaļās zonas, bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri ne tikai centrā, bet arī apkaimēs – tuvāk iedzīvotājiem. Jāveicina iekšpagalmu sakārtošana un jārisina autostāvvietu problēma. Jārada iedzīvotājiem patīkama dzīvesvieta.

Back to top