Ģirts Jankovskis

Ģirts Jankovskis

"Darbošanos politikā liela daļa sabiedrības uztver kā cīņu vai mēģinājumu tikt pie kāda privāta labuma, taču demokrātiskā valstī iesaistīšanās kādā partijā ir dabiska savu tiesību īstenošana cilvēkiem, kam rūp apkārt notiekošais un kurus apvieno noteiktas vērtības. Kustības Par! gadījumā tā ir vēlme veidot iekļaujošu, katra cilvēka brīvību cienošu sabiedrību, kurā vara nepieder dažiem un kurā ir iespējas visiem."

Back to top