Barbara Freiberga

Barbara Freiberga
Pārskata padomes locekle

Esmu Kustībā "Par!" pateicoties biedru atvērtībai un gatavībai pieņemt jauno. Ienācu Pārskata padomē ar entuziasmu, ka šī ir mana iespēja dot vērtīgu pienesumu
partijas attīstībai. Kopīgi Pārskata padomes komandā esam izveidojuši šo institūciju ne tikai kā formālu iestādījumu, kas pārskata finanses, valdes darbības atbilstību
statūtiem un programmai vai ētikas kodeksam. Pārskata padome ir kļuvusi par vietu, kur jebkurš var griezties ar jautājumu, neskaidrību, saņemt atbildi pēc būtības. Tāpat arī Pārskata padome ir nākusi pie valdes ar iniciatīvām, kas saņēmusi biedru atsaucību un ieinteresētu iesaisti. Pārskata padome attīstās, mainās, reaģē uz notiekošo partijā un biedru vajadzībām un tajā darbojas partijas saliedētībā un attīstībā ieinteresēti cilvēki.

Back to top