Sarunu vakars “Brīvība starp rindām”

31.08.2018
? Ceturtdien, 6. septembrī, 18:30 - 20:00 aicinām visus un katru piedalīties sarunu vakarā un īsi izstāstīt par savu mīļāko grāmatu par / ar liberālajām vērtībām. Tā var būt ekonomikas teorija vai daiļliteratūra, vienalga! Mūsu starpā ir daudz "grāmatu tarpu", kas paralēli savam ikdienas darbam, ģimenes dzīvei un politiskajai aktivitātei lasa grāmatas. Andy Warhol teica, ka reiz ikviens piedzīvos savu 15 minūšu slavu ("in the future everybody will be world famous for 15 minutes"), sagādasim katrai grāmatai arī tādu brīdi! Ņemiet līdz groziņus, kas nesatur lietas, kas sabojātu grāmatas. Kafija pieejama uz vietas.
Uzzināt vairāk
Back to top