Dace Bluķe: Piesakies Liepājas pašvaldības stipendiju programmai Jaunumi
03.10.2023

Dace Bluķe: Piesakies Liepājas pašvaldības stipendiju programmai

Topošo speciālistu stipendiju programma

Reizi gadā Liepājas pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija, lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai

Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas. 

Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.

Liepājas pašvaldība izsludina pieteikšanos uz 10 stipendiju vietām ārstiem un pedagogiem. Pieteikties stipendijai var no 2023. gada 29. septembra līdz 1. novembrim, aizpildot pieteikumu elektroniski pašvaldības pieteikumu sistēmā.

Stipendijas apmērs mēnesī

Piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu nomaksas nosaka šādā apmērā:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 250 eiro,
 • maģistrantūrā studējošajiem – 350 eiro,
 • savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 500 eiro.

Kā arī stipendijas, nu jau otro gadu, vairs netiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Uzsākot darbu domes sastāvā, pamanīju, ka kāds pašvaldībā ir ļoti pārcenties un no stipendijas tiek ieturēts nodokli, ko likums neparedz, tā samazinot to par 20% stipendijas saņēmējam. Tagad šī kļūda ir labota.

Dace Bluķe, Liepājas domes deputāte (Par!)

Stipendijas maksāšanas ilgums

 • bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās – 9 mēnešus,
 • rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājā jānostrādā vismaz 5 gadi.

Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem

 • pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students,
 • sākot no 2. kursa specialitātē “pedagogs”
 • specialitātē “ārsts” – rezidents,
 • atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību vai studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1. kursa, izņemot pretendentus, kas apgūst specialitāti “ārsts”,
 • maģistrants, doktorants, rezidents;
 • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm,
 • pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

Stipendiju konkursa rezultāti

 • 2022. / 2023. gads – piešķirtas stipendijas 13 topošajiem speciālistiem (4 ģimenes ārsti, 3 anesteziologi, reanimatologi, oftalmologs, traumatologs ortopēds, ārsts ķirurgs, 6. kurss – specialitāte ārsts, sociālais darbinieks, onkologs).
 • 2021. / 2022. gads – piešķirtas stipendijas 11 topošajiem speciālistiem (2 gastroenterologi, 2 ginekologi, 2 anesteziologi, reanimatologi, 2 kardiologi, 6. kurss – specialitāte ārsts, radiologs – terapeits, ģimenes ārsts).

Stipendijas piešķiršanas kārtību nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13  “Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

Lai uzzinātu vairāk, lūdzam sazināties ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības
Stipendiju piešķiršanas komisijas sekretāri (Iveta Zuzāne)
Tālrunis: 63404796
E-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv


Back to top