Santa Ločmele: Jāizvērtē atsevišķu Ogres domes komiteju darba lietderīgums Viedokļi
04.09.2023

Santa Ločmele: Jāizvērtē atsevišķu Ogres domes komiteju darba lietderīgums

Atbilstoši Pašvaldību likumam katras pašvaldības pienākums ir izveidot finanšu komiteju, attīstības komiteju un komitejas, kuru kompetencē ir sociālie, izglītības un kultūras jautājumi, bet saskaņā ar likumu domei, ja vien tas ir lietderīgi un nepieciešams, ir iespēja izveidot arī citas komitejas. Citu komiteju izveidošanas nepieciešamība un to lietderība ir katras pašvaldību domes lēmums. 

Ogres novada pašvaldība ir lēmusi par sešu patstāvīgo komiteju izveidošanu (Finanšu; Sociālo un veselības jautājumu; Izglītības jautājumu; Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu; Reģionālās attīstības jautājumu un Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu). 

Pašvaldību likums nosaka, ka domes darbs noris domes un komiteju sēdēs un atbilstoši pašvaldības nolikumam, komiteju sēdes noteikt ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Kā arī Pašvaldību likums nosaka, ka komiteju sēžu protokoliem ir jābūt publiski pieejamiem un tie jāievieto pašvaldības mājas lapā ne vēlāk kā trīs darba dienu, kā arī jānodrošina audioierakstu vai video ierakstu glabāšana piecus gadus.

Atbilstoši likumam un Ogres novada pašvaldības nolikumam 2023. gadā, šo mēnešu, Ogres domē būtu bijis jānotiek katras komitejas vismaz astoņām sēdēm. Šobrīd, izvērtējot Ogres novada domes notikušo komiteju sēžu plānu, ir secināms, ka šajos mēnešos 2023. gadā – Finanšu komitejai, Izglītības jautājumu komitejai, kā arī Reģionālās attīstības jautājumu komitejai ir notikušas 7 (septiņas) sēdes katrai komitejai. Sociālo un veselības jautājumu komitejai notikušas 4 (četras) sēdes, bet Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja 1 (viena) sēde. Savukārt Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komiteja nav uz sēdi sanākusi nevienu reizi. 

Tāpēc pamatoti rodas jautājums, vai Ogres novada domē izveidotās komitejas, kurās nenotiek regulārs darbs ir lietderīgas un strādā Ogres novada iedzīvotāju interesēs. Izvērtējot komiteju darba lietderīgumu jāņem vērā, ka komiteju priekšsēdētājiem un priekšsēdetāju vietniekiem tiek piemērotas un izmaksātas paaugstinātas algu likmes par papildus darbu komiteju sēžu organizēšanā un jautājumu izskatīšanā. 

Tāpēc Ogres novada domes deputāte Santa Ločmele (Par!) ir vērsusies, par pašvaldību darbu uzraugošajā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, aicinot izvērtēt Ogres novada pašvaldības komiteju darbu.

Nav pieņemami, ka pašvaldības finanšu līdzekļi tiek nepamatoti izšķērdēti neesošu un nestrādājošu komiteju darbam.

Santa Ločmele, Ogres novada domes deputāte (Par!)

Un, saņemot ministrijas atzinumu, deputāte Santa Ločmele lems par vēršanos Valsts kontrolē un iespējams citās tiesībsargājošās iestādēs. 


Back to top