Ieva Feldmane: Vardarbība pret sievietēm ir sabiedrības veselības krīze Viedokļi
31.07.2023

Ieva Feldmane: Vardarbība pret sievietēm ir sabiedrības veselības krīze

Valdībai ir pienācis laiks rūpīgi aplūkot vardarbību pret sievietēm kā sabiedrības veselības krīzi, jo tā rada nopietnas sekas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Šī problēma ietekmē ne tikai sievietes dzīvi inviduāli, bet arī valsts sociālo un ekonomisko attīstību. Statistika un zinātniskie pierādījumi liecina, ka vardarbība pret sievietēm ir nozīmīgs veselības jautājums, kura risināšana prasa nekavējošu, saskaņotu starpministriju sadarbību.

Statistika Latvijā

Latvijā vardarbība pret sievietēm joprojām ir izplatīta un nopietna problēma. Pētījumi liecina, ka aptuveni 1 no 3 sievietēm Latvijā ir cietušas no fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskas vardarbības savā dzīvē. Pat 52% sieviešu ir pieredzējušas psiholoģisku vardarbību, kas ietver verbālus apvainojumus, draudus vai emocionālu pazemojumu. Vardarbība bieži paliek nepamanīta un nenoziņota, tādējādi padarot vardarbības problēmu vēl nopietnāku un izplatītāku.

Īstermiņa un ilgtermiņa veselības sekas

Vardarbība pret sievietēm rada nopietnas veselības sekas gan upurim, gan visai sabiedrībai. Īstermiņā sievietes, kas piedzīvo vardarbību, var cīnīties ar fiziskām traumām, iekšēju asiņošanu, zilumiem un lūzumiem. Taču vardarbības sekas nav tikai ķermeņa traumas – psiholoģiskā un emocionālā traumējošā ietekme var būt daudz dziļāka.

Vardarbība pret sievietēm ir arī nozīmīgs psihiskas veselības riska faktors. Depresija, trauksme, pašnāvības domas un posttraumatiskais stresa sindroms (PTSD) var būt bieži novēroti sievietēm, kas piedzīvojušas vardarbību. Šādas traumas var ietekmēt sieviešu pašcieņu un pašapziņu, izraisot neaizsargātības un bezpalīdzības sajūtu.

Lai gan īstermiņa sekas ir skaidri pamanāmas, ilgtermiņa ietekme ir tikpat nopietna. Vardarbība pret sievietēm var palielināt sirds un asinsvadu slimību, diabēta un iekaisuma slimību attīstības risku. Tas var ietekmēt arī sievietes reproduktīvo veselību, kas var novest pie augļa nēsāšanas traucējumiem vai dzemdību komplikācijām.

Vardarbība pret sievietēm un Latvijas demogrāfija

Nepārtraukta vardarbība pret sievietēm Latvijā ietekmē arī demogrāfiskās tendences. Sieviešu veselības un drošības trūkums, saskaršanās ar vardarbību var novest pie samazinātas vēlmes vai pat nelabvēlīgas attieksmes pret ģimenes radīšanu. Tas var negatīvi ilgtermiņā ietekmēt Latvijas iedzīvotāju skaitu.

RESPECT: Septiņas stratēģijas vardarbības pret sievietēm novēršanai

Lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm, Pasaules Veselības organizācija ir izstrādājusi stratēģiju “RESPECT”. Šī stratēģija ietver septiņas dažādas pieejas un metodes, lai novērstu un mazinātu vardarbības izpausmes. Šī stratēģija ietver:

Rīcība pret riska faktoriem – vardarbības izpausmju novēršana un mazināšana, veicinot dzimumu līdztiesību un sieviešu ekonomisko iespējināšanu.

Izglītība un apmācība – veicināt sabiedrības informētību par vardarbības negatīvo ietekmi un veikt izglītošanas pasākumus vardarbības novēršanai.

Sociālo normu transformācija – mainīt sabiedrības attieksmi un dzimumu lomu uzskatus, lai veicinātu vardarbības neakceptēšanu.

Ekonomisko resursu nodrošināšana – sniegt ekonomisko atbalstu un palīdzību sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Arī Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāiedzīvina krīzes dzīvokļu nodrošināšana vardarbības upuriem – sievietēm, lai pēc saskarsmes ar vardarbību sievietei ir iespēja nokļūt fiziskā drošībā.

Iestāžu stiprināšana – uzlabot tiesu sistēmu un sabiedrības drošības iestāžu darbību vardarbības gadījumos. Vēl, jo stingrāk arī Latvijai jāpiemēro Krimināllikumā dotās tiesības sodīt varmāku ar bargu cietumsodu par izteiktiem draudiem, vajāšanu un fizisku vardarbību. 

Kopienas iesaiste – veicināt kopienas iesaistīšanos un sadarbību, lai novērstu vardarbību pret sievietēm.

Multi-sektoru pieeja – veikt saskaņotas un integrētas darbības vardarbības novēršanai, veicinot starpministriju un starpsektoru sadarbību.

Lai sasniegtu reālus rezultātus vardarbības pret sievietēm novēršanā, ir nepieciešams politiska iniciatīva un efektīva stratēģija. Latvijai ir jāpieliek papildu pūles, lai izveidotu visaptverošu pieeju vardarbības pret sievietēm novēršanai. Valdībai ir jāsaprot, ka vardarbība pret sievietēm ietekmē valsts sociālo un ekonomisko attīstību, un tas ir jautājums, kuram jāpievērš īpaša uzmanība.

Vardarbība pret sievietēm Latvijā ir ne tikai veselības jautājums, bet arī svarīgs sociāls un politisks izaicinājums. To risināšana prasa stratēģisku un saskaņotu politiku, kas veicina dzimumu līdztiesību, vairo izpratni sabiedrībā un stiprina sabiedrības uzticību valsts iestādēm. RESPECT stratēģijas iedzīvināšana var ievērojami samazināt vardarbību pret sievietēm. Valdībai ir jāspēj noteikt konkrēti izmērāmi mērķi, uz ko tiekties, samazinot sieviešu īpatsvaru, kuras savas dzīves laikā saskaras vardarbību. Valdībai ir jāpieņem šis Pasaules Veselības organizācijas aicinājums un jārīkojas, lai nodrošinātu ikvienai sievietei Latvijā drošu un cieņpilnu dzīvi.

Ieva Feldmane, Kustība “Par!”, mes@kustibapar.lv


Back to top