Laima Geikina: Skolotājiem nav jāsola debesmanna, jo tai vairs neviens netic, bet ministrijai ir jārīkojas Aktualitātes
24.04.2023

Laima Geikina: Skolotājiem nav jāsola debesmanna, jo tai vairs neviens netic, bet ministrijai ir jārīkojas

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir pieteikusi streiku no pirmdienas 24. aprīļa līdz trešdienai 26. aprīlim. Pēc pašreizējās informācijas secinām, ka aptuveni 20% Rīgas skolu skolotāji, bērnudārzu pedagogi un citi izglītības nozarē strādājošie plāno atbalstīt un piedalīties streika aktivitātēs, tādējādi ietekmējot arī mācību stundu, nodarbību pieejamību Rīgas skolēniem. 

Es aicinu ikvienam – vecākiem, skolēniem un bērniem izturēties saprotoši un ar cieņu pret izglītībā strādājošo iespējām streikot. Aicinu ikvienu izprast un paust atbalstu skolotājiem. Jo tikai visi kopā spēsim rast labākos risinājumus, lai mūsu skolotāji un visi izglītībā nodarbinātie spētu strādāt atbalstošā, cieņpilnā vidē ar motivējošu atalgojumu. 

Ja mērķis ir izglītības kvalitāte un pieejamība, tad pienācīgs atalgojums, sabalansēta slodze, metodiskais atbalsts standarta ieviešanā, skolu tīkla sakārtošana, skolotāju piesaiste skolām un skolotāju prestiža celšana – viss ir kompleksa sistēma šī mērķa sasniegšanai. Meklējot vainīgos, šo problēmu nevar atrisināt. Vai nu darbojamies kopā un ministrijai ir vīzija kā piesaistīt pedagogus, vai arī turpinām pretstāvēšanu. Un nav jāsola debesmanna, jo tai vairs sistēmā neviens netic. Jārīkojas kopā un pakāpeniski, mērķtiecīgi un profesionāli jāvirzās uz priekšu vīzijas īstenošanā. Datos balstītos lēmumos bez ultimātiem jāpiesaista pedagogi skolām un jāsniedz papildu atbalsts mācību materiāliem. Ministrijai jārīkojas, lai šo mainītu, neizvairoties no atbildības. Žēl, ka esam nonākuši līdz kārtējam streikam, bet mums jāturpina sarunāties un jāsadzird vienam otru

Laima Geikina, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

Mēs, Rīgas pašvaldībā, darām visu iespējamo, lai ikviens izglītībā strādājošais Rīgā justos novērtēts, lai spētu saņemt adekvātu atalgojumu un varētu nodrošināt mūsu bērniem un jauniešiem kvalitatīvu izglītību. 

Šogad Rīgas izglītības budžets ir pieaudzis par 17 procentiem. Šī gada budžetā viena no prioritātēm ir, ne tikai izglītības iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšana, bet arī skolu modernizācija. Lielākā izglītības budžeta daļa, 20 miljoni eiro, paredzēti algu palielināšanai Rīgas skolu un bērnu dārzu darbiniekiem. Jau no 1. aprīļa par 20% darba alga ir augusi pedagogu palīgiem Rīgas bērnu dārzos, kā arī par aptuveni 10% visiem pārējiem izglītībā strādājošajiem. 

Kā arī ievērojami paplašināts to izglītības iestādēs strādājošo loks, kuri saņems veselības apdrošināšanu. Šobrīd visbeidzot esam panākuši, ka ikviens izglītības iestāžu saimnieciskais darbinieks saņems veselības apdrošināšanu. 

Svarīgi ir ne tikai veidot labu, atbalstošu un cieņpilnu vidi jau esošajiem izglītības nozarē strādājošajiem, bet arī spēt piesaistīt un motivēt skolām pievienoties jaunus skolotājus, tāpēc, jo īpaši būtiski, ka Rīgā esam paredzējuši ieguldīt skolotāju motivācijas un piesaistes programmā gandrīz 100 tūkstošus eiro šajā gadā.

Ievērojami finanšu ieguldījumi paredzēti skolu labiekārtošanai šajā gadā. 2023. gadā plānots uzsākt darbu pie trīs jaunu dabaszinātņu un tehnoloģiju klašu izveides Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā un Rīgas 64. vidusskolā. Tāpāt sāksim renovācijas un ēku atjaunošanu 10 Rīgas mācību iestādēs, kā arī 4 skolām paredzēts uzbūvēt jaunu sporta āra infrastruktūru.

Šajā gadā plānojam arī atjaunot Rīgas skolu datorklases un investēt skolu digitālajā infrastruktūrā. Esam ieplānojuši iegādāties 1000 jaunus datorus un viedierīces skolēnu un skolotāju vajadzībām, kā arī uzlabot Wi-Fi pārklājumu Rīgas skolās. 
Atbalstīsim skolotājus un visus izglītības nozarē strādājošos, jo tikai cieņpilnā un atbalstošā vidē jaunākie rīdzinieki spēs saņemt kvalitatīvu izglītību.


Back to top