<strong>Laima Geikina: Rīgas pašvaldības izglītības budžets pieaudzis par 17%</strong> Aktualitātes, Jaunumi
23.03.2023

Laima Geikina: Rīgas pašvaldības izglītības budžets pieaudzis par 17%

Trešdien, 22. martā Rīgas domes sēdē apstiprināts galvaspilsētas 2023. gada budžets. Šis budžets ir pilsētas saimniecības sakārtošanas budžets. Starp prioritātēm šajā budžetā ir, ne tikai izglītības iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšana un skolu modernizācija, bet arī ielu atjaunošana un sociālā atbalsta paplašināšana rīdziniekiem. 

“Laikā, kad elektrība un citi komunālie maksājumi pieaug ne tikai ikvienam no mums, bet arī pašvaldībai, spēt rast finansējuma pieagumu izglītības nozarei ir bijis liels izaicinājums, bet esam kopīgi to paveikuši. Investīcijas izglītībā 2023. gadā sasniedz 465 miljonus eiro, kas ir par 17% vairāk kā gadu iepriekš un kultūras un sporta nozarēm paredzētais finansējums atgriežas pirms pandēmijas līmenī, sasniedzot pat 40 miljonus eiro”,

Laima Geikina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja.

Lielākā izglītības budžeta daļa, 20 miljoni eiro, paredzēti algu palielināšanai Rīgas skolu un bērnu dārzu darbiniekiem. Jau no 1. aprīļa par 20% darba alga palielināsies pedagogu palīgiem Rīgas bērnu dārzos, kā arī par aptuveni 10% visiem pārējiem darbiniekiem.

Kā arī ievērojami paplašinām to izglītības iestādēs strādājošo loku, kuri saņems veselības apdrošināšanas polises. Šobrīd visbeidzot esam panākuši, ka ikviens izglītības iestāžu saimnieciskais darbinieks saņems veselības apdrošināšanu. 

Svarīgi ir ne tikai veidot labu, atbalstošu un cieņpilnu vidi jau esošajiem izglītības nozarē strādājošajiem, bet arī spēt piesaistīt un motivēt skolām pievienoties jaunus skolotājus, tāpēc, jo īpaši būtiski, ka esam paredzējuši ieguldīt skolotāju motivācijas un piesaistes programmā gandrīz 100 tūkstošus eiro. 

Ievērojami finanšu ieguldījumi paredzēti skolu labiekārtošanai. 2023. gadā plānots uzsākt darbu pie trīs jaunu dabaszinātņu un tehnoloģiju klašu izveides Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā un Rīgas 64. vidusskolā. Tāpāt sāksim renovācijas un ēku atjaunošanu 10 Rīgas mācību iestādēs, kā arī 4 skolām paredzēts uzbūvēt jaunu sporta āra infrastruktūru.

2023. gadā plānots atjaunot Rīgas skolu datorklases un investēt skolu digitālajā infrastruktūrā. Esam ieplānojuši iegādāties 1000 jaunus datorus un viedierīces skolēnu un skolotāju vajadzībām, kā arī uzlabot Wi-Fi pārklājumu Rīgas skolās. 

2023. gadā esam atgriezušies pie ieguldījumiem kultūras un sporta nozarēm pirms pandēmijas līmenī. Kultūras nozarei finansējums šajā gadā pieaudzis par vairāk kā diviem miljoniem eiro, bet sporta nozarei par vairāk kā 100 tūkstošiem eiro. Kopīgi kultūras un sporta nozarēm 2023. gadā paredzēti 40 miljoni eiro.

Kultūras nozarē būtiski palielinātas un dubultotas atbalsta programmas Rīgas radošajiem cilvēkiem, NVO un kopienu veidotājiem. Palielināts atbalsts Festivālu mērķprogrammai, Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa programmai un Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta programmai. 

Piešķirts finansējums orķestrim “Rīga” 157 135 euro apmērā jaunu mūzikas instrumentu iegādei, jaunu koncerttērpu iegādei un citām lietām. 

Būtiski pieaugs finansējums darbam ar jaunatni Rīgā. Atbalsts brīvā laika aktivitātēm un līdzdalībai pieaugs par vairāk kā 70 tūkstošiem eiro. Paredzēts atbalsts NVO organizētajām nometnēm Rīgā, nodrošinot nometnes bērniem  par vairāk kā 40 tūkstošiem eiro. 

“Man ir īpašs prieks un lepnums, ka šo trīs mēnešu laikā, kad vadu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komiteju esam spējuši papildus rast 10 miljonus eiro izglītības, kultūras, sporta un arī jaunatnes jomas attīstībai pilsētā,”

Laima Geikina, Kustības “Par!” līdzpriekšsēdētāja, Rīgas Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja.

Back to top