Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas amatā ievēlēta Kustības “Par!” valdes līdzpriekšsēdētāja Laima Geikina Aktualitātes, Jaunumi
08.12.2022

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas amatā ievēlēta Kustības “Par!” valdes līdzpriekšsēdētāja Laima Geikina

Šodienas, 8. decembra, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē komitejas priekšsēdētājas amatā ievēlēja Kustības “Par!” valdes līdzpriekšsēdētāju Laimu Geikinu.

“Es vēlos redzēt Rīgu kā vietu, kurā valda dzīvesprieks un ikviens cilvēks, neatkarīgi no sava vecuma, dzīvesvietas un rocības var atrast veidus, kā jēgpilni un veselīgi pavadīt savu laiku. Kurā skolas ir brīvas no mobinga un skolotāji jūtas novērtēti un iedrošināti atbalstīt cits citu un sadarboties. Es ļoti ticu jauniešiem un gribu radīt vidi, kurā viņi ne tikai izmanto Rīgas dotās izklaižu, sportošanas un interešu izglītības iespējas, bet arī aktīvi piedalās, izdomājot jaunas aktivitātes. Vienmēr esmu bijusi iesaistīta arī Rīgas kultūras dzīvē, tādēļ vēlos radīt arvien vairāk iespēju jau esošām kultūrvietām, kurās iedzīvotāji var sanākt kopā ne tikai, lai izklaidētos un baudītu kultūru, bet arī lai domātu par to, kādu Rīgu vēlamies redzēt nākotnē”, saka Laima Geikina, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja. 

Laima Geikina darbam komitejas priekšsēdētējas amatā uzsver vairākas prioritātes:

Izglītības kvalitāte Rīgā  – atalgojuma paaugstināšana skolotājiem, atbalsts pedagogu sadarbībai un atbalsta personāla komandu izveide. Pašlaik Rīgas skolotāju atbalsta sistēma ir vāja un to redz gan skolotāji, gan vecāki. Tomēr uzlabojumus redzēsim ne tikai paaugstinot atalgojumu par vismaz 10%, bet arī spēcinot Rīgas pedagogu kopienu caur projektiem, kuros skolotāji atbalsta cits citu un dalās ar pieredzi. Steidzami jāizstrādā Rīgas izglītības iestāžu kartējums atbilstoši šodienas demogrāfijas datiem.

Jaunieši, kas aizraujoši un jēgpilni pavada savu laiku mūsdienīgos un dzīvesvietai tuvos interešu izglītības un jauniešu centros. 2023. gads veltīts bērniem un jauniešiem – jāatbalsta jauniešu NVO un jauniešu domnīcas, iesaistot viņus pašus plānošanas procesā un bagātinot interešu izglītības piedāvājumu jaunākajām vecuma grupām. Lai to paveiktu labāk, izveidosim Jaunatnes nodaļu, kas koordinēs un plānos uz jauniešiem vērstas aktivitātes un uzturēs kalendāru par brīvā laika pavadīšanas iespējām un notikumiem Rīgas apkaimēs.  Nedrīkstam aizmirst par iekļaujošas izglītības principiem, atbalstot iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām nevis atsevišķi, bet kopā ar vienaudžiem.

Bērnu emocionālā labsajūta bērnudārzos un skolās – pārāk ilgi vienīgais veids, kā esam vērtējuši izglītības kvalitāti, ir eksāmenu rezultāti. Tomēr ne mazāk nozīmīga un nereti pat svarīgāka ir bērnu emocionālā labsajūta – tikai bērns, kas jūtas drošībā un necieš no emocionālas vardarbības var sasniegt labākus mācību rezultātus un izaugt par nobriedušu personību. Rīgas dome jau uzsākusi testēt vairākos pilotprojektos un pozitīvi novērtējusi programmu “Bērniem drošs un draudzīgs bērnu dārzs” un EMU. Turpināsim šo programmu ieviešanu visās Rīgas izglītības iestādēs, lai ievērojami mazinātu ievērojamu Latvijas izglītības vides problēmu – mobingu.

Apkaimes, kurās sporto ikviens – neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības vai finanšu rocības. Noteikti jāturpina atbalsts profesionālajam sportam, kas popularizē Rīgas vārdu, tomēr nedrīkstam aizmirst par to, ka fiziskajām aktivitātēm ir jābūt pieejamām ikvienam apkaimju iedzīvotājam. Jāveido sporta infrastruktūra, kas pieejama visu diennakti un jāveicina infrastruktūras pieejamība Rīgas sporta federācijām un sporta skolām. 

Rīga kā pilsēta ar mūsdienīgu un augstvērtīgu kultūru – augstvērtīga kultūras dzīve veidojas tikai sakārtotā sistēmā. Ir jānovērtē un jāatbalsta Rīgas kultūrvietas, kurās cilvēki sanāk kopā, lai sarunātos, diskutētu un veidotu Rīgu par dzīvu, radošu vidi. Ir jānovērtē apkaimju pienesums mūsu kultūras dzīves bagātināšanā, izveidojot pasākumu kalendāru. Rīgai ir jābūt vietai, kas ir dzīva ne tikai pa dienu un brīvdienās, bet arī vakaros un naktī, tādēļ uzrunāsim apkaimes, kas ir gatavas pievienoties pilotprojektam, kurā mēģināsim bagātināt nakts dzīvi pilsētā.

Laima Geikina ir Rīgas domes deputāte kopš 2020. gada, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas apkarošanas komitejas priekšsēdētājas vietniece, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore un vadošā pētniece. Ieguvusi divus doktores grādus – teoloģijā un pedagoģijā. Monogrāfiju “Mācīties būt… un dzīvot kopā!” un “Lūk, cilvēks! Ecce Homo” autore, “Neatkarīgās izglītības biedrības” valdes locekle. 


Back to top