Par Kustības “Par!” un politisko partiju apvienības “Attīstībai/Par!”  turpmāko darbību
05.12.2022

Par Kustības “Par!” un politisko partiju apvienības “Attīstībai/Par!” turpmāko darbību

Politiskās partijas Kustība “Par!” biedri 2022. gada 3. decembra Kongresā pieņēma rezolūciju “Par Kustības “Par!” un politisko partiju apvienības “Attīstībai/Par!” turpmāko darbību.”

Kustība “Par!” 14. Saeimas laikā darbosies ārpus parlamenta, īstenojot savu programmu ar  pilsoniskās sabiedrības un pilsoņu virzītu likumdošanas iniciatīvu un publiskās komunikācijas līdzekļiem. 

Kustība “Par!” ar partijai pieejamajām sabiedriskajām un politiskajām darbībām īstenos programmu, par kuru 14. Saeimas vēlēšanās nobalsoja 45 tūkstoši Latvijas pilsoņu, kā arī Kustības “Par!” Manifesta mērķus un atjauninātu partijas programmu.

Kustība “Par!” turpinās darbu Rīgas domē, īstenojot labas pārmaiņas, kā arī veiks aktīvu politisko darbu citās Latvijas pašvaldībās, to starpā Liepājā, Jelgavā, Ogres un Rēzeknes novadā.

Kongress aicina partijas biedrus aktīvi piedalīties, paplašināt biedru loku un kopā ar valdi un Domi izstrādāt priekšlikumus un idejas atjauninātai partijas programmai.

Kongress uzdod valdei apspriest ar biedriem, apstiprināt Kustības Domē un virzīt pieņemšanai nākamajā partijas kongresā atjauninātu partijas programmu.

Kongress uzdod valdei noteikt valdes locekļu atbildību par konkrētām darbības jomām, atklātu komunikāciju ar biedriem un vēlētājiem, izstrādāt un īstenot plānu organizācijas attīstībai, ar mērķi sasniegt vismaz 1000 biedru skaitu līdz 2025. gadam, iespēju patstāvīgi startēt visu līmeņu vēlēšanās. 

Kongress atbalsta apvienības “Attīstībai/Par!” valdes lēmumu Apvienības resursus nodot apvienību veidojošo trīs partiju patstāvīgai attīstībai un patstāvīgas politiskās darbības veikšanai.

Kongress uzdod valdei nodrošināt, ka partija saglabā iespēju saņemt vēlēšanu rezultātiem atbilstīgu daļu no valsts finansējuma, kuru partiju apvienība “Attīstībai/Par!” saņem saskaņā ar 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem.

Kustība “Par!” turpinās strādāt Eiropas liberālo, centrisko un reformu partiju saimē Eiropas liberāļu un demokrātu alianse (ALDE).


Back to top