14. Saeimas uzdevums ir mūsu, Kustības “Par!”, iesākto turpināt un ar rīcībām likumos mazināt jebkādas iespējas vardarbībai notikt
25.11.2022

14. Saeimas uzdevums ir mūsu, Kustības “Par!”, iesākto turpināt un ar rīcībām likumos mazināt jebkādas iespējas vardarbībai notikt

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm vēl joprojām nav izskausta un ir viens no biežākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē. Vardarbību pret sievietēm mūsu sabiedrībā var izskaust, tai ir jābeidzas. Kustības “Par!” biedri, politiķi, valsts amatpersonas šos četrus gadus ir strādājuši, lai apturētu un mazinātu vardarbību pret sievietēm Latvijā. 

14. Saeimas uzdevums ir mūsu, Kustības “Par!” iesākto turpināt un ar rīcībām likumos mazināt jebkādas iespējas vardarbībai notikt. 

Mūsu, kā sabiedrības, galvenais uzdevums ir neklusēt, nepalikt malā, jo ļaunums triumfē, ja labi cilvēki klusē un nedara neko. Sadzīviskai un visa cita veida vardabībai Latvijā un pasaulē nav vietas, mums ir jābūt nulle tolerancei pret varmākām un vardarbību pret sievietēm. 

Šajos četros gados Saeimā un nedaudz vairāk kā viena gadu darbā Iekšlietu ministrijā Kustība “Par!” ir:

  • veltījusi lielu uzmanību cīņai pret vardarbību. Nozīmīgs solis ir Policijas likuma grozījumi, kas nosaka, ka jau šobrīd policijai ir tiesības nošķirt varmāku bez aizsargājamās personas iesnieguma gadījumos, kad pastāv draudi, ka agresors var nodarīt kaitējumu personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Nav nepieciešams upura iesniegums. 
  • izstrādāti efektīvāki algoritmi cilvēktirdzniecības atpazīšanai, atklāšanai un novēršanai. Īpaši aktuāls šis jautājums kļuva, palielinoties Ukrainas bēgļu pieplūdumam un strādājām ciešā saskarē starp dienestiem un NVO, lai mazinātu šos riskus. 
  • cīnījusies pret visa veida naida noziegumiem un vardabību internetā. Valsts policija ievieš “interneta policistu”, kas savas preventīvās funkcijas veiks arī interneta vidē. Esam panākuši, ka tiek uzlabota policistu izpratne par naida noziegumiem. Ir virzīti grozījumu Krimināllikumā, kas precīzāk definētu naida noziegumu un tādējādi aizsargātu visu sieviešu cieņu un privātās dzīves neaizskaramību.
  • nepārtraukti iestājusies par nepieciešamību ratificēt Stambulas konvenciju. Diemžēl citas Saeimā ievēlētās partijas to neuzskatīja par nepieciešamību. Ceram un aicinām 14. Saeimu nekavējoties Stambulas konvenciju ratificēt

#Neklusē #NĒvardarbībai #OrangeTheWorld


Back to top