Iepazīsties ar Daces Bluķes paveikto 13. Saeimā!
08.11.2022

Iepazīsties ar Daces Bluķes paveikto 13. Saeimā!

Arī Dace Bluķe strādāja Saeimas deputāta amatā. Dace Bluķe 13. Saeimā strādāja no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada novembrim.

Par ieguldījumu Baltijas valstu sadarbības stiprināšanā kultūras jomā 2022. gadā Dace saņēmusi Baltijas asamblejas medaļu, kas apliecina – Daces paveiktais tiek augstu vērtēts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentos.

Vadot Latvijas delegāciju Baltijas Asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejā, Dace panāca, ka Baltijas valstu kultūras ministri parakstīja Saprašanās Memorandu par literāro darbu izdošanu visās trīs valodās.

Kopā ar Lietuvu un Igauniju Baltijas Asamblejā Dace panāca vienošanās stratēģiski izmantot sadarbību ar CERN (Eiropas Kodolpētījumu organizācija) zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstībai Baltijas valstīs.

Baltijas Asamblejā Dace arī panāca vienošanos līdz minimumam samazinat ietekmi uz vidi, rīkojot kopīgus Baltijas valstu kultūras pasākumus. Vienošanās paredz arī atteikties no uguņošanas, gaisa baloniem, plastmasas konfeti un citiem vidi piesārņojošiem līdzekļiem.

Saeimā Dace strādāja pie vēlēšanu sistēmas uzlabojumiem – ieviests digitālais vēlētāju reģistrs, pašvaldību vēlēšanās tagad ir iespēja balsot jebkurā iecirknī, var balsot ne vien ar pasi, bet arī ar ID karti, ieviesta arī iespēja no ārzemēm balsot pa pastu.

Dace iestājās par vides un klimata jautājumiem – kā parlamentārā sekretāre piedalījusies Saeimas komisiju debatēs par vienreiz lietojamās plastmasas aizlieguma likumu, par biotopu aizsardzību krasta kāpu aizsargjoslās un Pašvaldību likuma izmaiņām, stiprinot pilsonisko līdzdalību un iedzīvotāju lielāku iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Dace Bluķe īpašu uzmanību pievērsa VARAM sadarbībai ar pilsoniskās sabiedrības, vides aizsardzības un dažādu nozaru uzņēmēju veidotām NVO, iekļaujot to pārstāvjus ministrijas veidotajās darba grupās.

Dace 13. Saeimas laikā pildīja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus un Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijā vadīja Izglītības, zinātnes un kultūras komiteju.


Back to top