Ko Vita Anda Tērauda ir paveikusi 13. Saeimā?
28.10.2022

Ko Vita Anda Tērauda ir paveikusi 13. Saeimā?

Iepazīsties ar dažām no iniciatīvām, kuras Vitas gādība iepriekšējā Saeimā tika paveiktas. Vita strādāja, lai stiprinātu medijus un Latvijas informatīvo telpu kopumā.

Tika izstrādāts un apstiprināts jauns sabiedrisko mediju un to pārvaldības likums. Tas rada skaidru nošķīrumu starp politiku un mediju pārraudzību – jo politiskā neatkarība ir viens no sabiedriskā medija uzticamības garantiem. Likums arī nosaka paredzamu un adekvātu finansējumu, nodrošinot sabiedrisko mediju redakcionālo neatkarību. Vita panāca apstiprinājumu papildus 8,3 miljonu eiro finansējumam, lai novērstu komercreklāmu parādīšanos sabiedriskajos medijos, nodrošinot sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, kas, savukārt, stiprina sabiedrisko mediju neatkarību.

Panāca pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinājumu digitāliem medijiem, kas sākotnēji bija paredzēts tikai grāmatām. No 12% uz 5% samazinātā PVN likme ir nozīmīgs atbalsts medijiem, stiprinot to finansiālo ilgtspēju un atbalstot kvalitatīva satura veidošanu.

Sadarbojoties ar citu valstu Eiropas lietu komisiju pārstāvjiem un diplomātiem, Vita strādājusi pie Ukrainas paātrinātas uzņemšanas Eiropas Savienībā un kandidātvalsts statusa piešķiršanas.

Strādājot Saeimas Eiropas lietu komisijā Vita akcentējusi sociālo mediju regulējuma trūkumu kā vērā ņemamu izaicinājumu Eiropas Savienībai un tās drošībai, ka arī pievērsusi uzmanību jautājumiem par vienotas tiesiskuma izpratnes veidošanu starp ES dalībvalstīm.

Kopā ar citu nacionālo parlamentu pārstāvjiem piedalījās Konferencē par Eiropas nākotni un virzīja uz apstiprināšanu Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai pilsoņu izstrādātās rekomendācijas par Eiropas demokrātiju, digitālās attīstības jautājumiem un Eiropas drošības stiprināšanu.

Iestājās par grozījumiem Krimināllikumā, lai pie sociālā naida, nesaticību izraisošiem noziegumiem un atbildību pastiprinošiem apstākļiem tiktu ierakstīta sociālā piederība un seksuālā orientācija.

13. Saeimas sasaukuma laikā Valsts prezidents Egils Levits par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Vitai pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni.


Back to top