IZM plāns kā virzīties uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību lielai daļai studentu nebūs pa kabatai
01.09.2022

IZM plāns kā virzīties uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību lielai daļai studentu nebūs pa kabatai

Ilmārs Dūrītis: “Pozitīvi ir vērtējams IZM piedāvājums virzīties uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību, tāpat ieviest sociālos kritērijos balstītu atbalstu un palielināt stipendijas. Taču veids, kā to plānots darīt, nav pārdomāts un izdiskutēts, kā arī diskriminējošs spējīgākajiem studentiem, kas jau tagad parādot izcilu sniegumu var studēt bez maksas.”

“Attīstībai/Par!” šīs Saeimas sasaukuma laikā vairākkārtīgi aicināja sākt darbu pie pilnībā valsts finansētas augstākās izglītības ieviešanas, par to regulāri diskutējot arī Ilmāra Dūrīša vadītajā Saeimas apakškomisijā. Bet tikai tagad – šī sasaukuma beigās – vienu mēnesi pirms vēlēšanām IZM nāk klājā ar šo “Attīstībai/Par!” iniciatīvu.

Ja nodoms ir vērtējams pozitīvi, tad veids, kā to plānots ieviest, ir apšaubāms. Tādēļ Ilmārs Dūrītis secina, ka ir vairāki būtiski iebildumi, kas jāņem vērā, ieviešot pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību:

Paredzētajā pārejas periodā piedāvātais studējošo līdzmaksājuma modelis nav adekvāts solis ņemot vērā esošo situāciju. Laikā kad strauji palielinās inflācija, iedzīvotājiem ir  bažas par iespējām segt ziemas apkures un elektrības rēķinus, īstenotā reforma var vēl vairāk apdraudēt studentu sociālo stāvokli. Piedāvātās līdzmaksājuma summas ir lielas un nevar tikt uzskatītas par “simbolisku” līdzmaksājumu.

Studējošo skaits prioritārajās jomās, kuras valsts atbalsta ar lielu budžeta vietu skaitu, piemēram, STEM, kur ir būtisks speciālistu trūkums, var tikt apdraudētas vēl vairāk, jo visiem studentiem būs jāveic līdzmaksājums, līdz ar to tas var motivēt mūsu spējīgākos studentus pamest Latviju, lai dotos uz valstīm, un pretendētu uz pilnībā apmaksātām studiju programmām. 

Ja jau gadiem IZM nav spējusi noteikt augstāko izglītību kā būtiskāko prioritāti un arī  tuvākajā laikā neredz iespēju šai jomai nepieciešamo finansējumu, tad nav korekti robu augstākās izglītības budžetā aizpildīt uz studējošo rēķina. Ilmārs Dūrītis 7. septembrī ir sasaucis Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciiju apakškomisijas sēdi, lai saņemtu ministrijas skaidrojumus par piedāvāto plānu un diskutētu par to kopā ar augstkolu un studējošo pārstāvjiem. 


Back to top