Apvienības “Attīstībai Par!” programma 14. Saeimas vēlēšanām
13.07.2022

Apvienības “Attīstībai Par!” programma 14. Saeimas vēlēšanām

DROŠI KOPĀ!

Eiropā ir karš. Mūsu virsmērķis ir droša brīvība Latvijai – nacionālā, ekonomiskā un sociālā drošība, saglabājot cilvēka cieņu, tiesības un brīvības.

Enerģētiskajai drošībai trijos gados uzbūvēsim 1000 megavatus vēja, saules, koksnes un zemes enerģijas jaudu, kas aizstās gāzi un naftu. 

Cilvēkiem šoziem palīdzēs mājokļu pabalsti, apkures cenu “griesti” un atbalsts gāzes apkures katlu nomaiņai. Enerģijas problēmu tās “saknē” risinās mājokļu masveida siltināšana.

Uzsāksim ilgtermiņa enerģijas programmu ar zaļo ūdeņradi un jaunās paaudzes kodolenerģiju. Mūsu zaļā kursa formula ir ražot elektrību zaļi, pilnībā aizstāt gāzi un pāriet uz bezizmešu transportu.

Visaptverošā valsts aizsardzībā vienlīdz svarīga ir ārējā un iekšējā drošība. Prioritātes – pretgaisa aizsardzība, valsts aizsardzības dienests, aizsardzības ražotnes un uzņēmumi Latvijā, efektīva civilā aizsardzība, krīzes vadības centrs valdībā, iekšējās drošības akadēmija, pretkorupcijas pasākumi un pienācīgi nodrošināti dienesti.

Mūsu drošības balsti ir stipra pilsoniskā nācija, NATO sabiedroto brigāde Latvijā un brīva Ukraina vienotā Eiropā. 

Stiprā nācijā visi mācās vienotās skolās, ir kopā darbā, dienestā, biedrībās, ikviens var panākt taisnību neatkarīgā tiesā. Visi, kas ciena Satversmi un aizstāv brīvību, ir mūsējie.  Visi, kas pasaulē saglabā piederību Latvijai un tās kultūrai, ir mūsējie.

Latviešu valodas drošībai digitālajā laikmetā attīstīsim valodas tehnoloģijas, vairāk ieguldīsim valodas attīstībā un apmācībā, bet ekonomikas uzrāvienam jau pamatskolās mācīsim angļu un programmēšanas valodas, attīstīsim radošumu, drosmi un uzņēmīgumu.

Mūsu reformu plāns izglītībai ir valsts vidusskolas ikvienā novadā, skolotāju izcilība un Skola 2030. Skolotājus motivēs misijas apziņa un cieņpilns atalgojums. Desmit gadu laikā būsim starp Eiropas valstu līderēm izglītībā.

Augstskolas atvērsim ārzemju profesoriem un studentiem, un konsolidēsim tās universitātēs, kurām valsts maksās par izcilību. Augstākā izglītība bez maksas – tiem, kuri labi nokārto eksāmenus, bet stipendijas – pēc sociālās vajadzības.

Divkāršosim ieguldījumus augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijās. Tās dzims zinātnieku, augstskolu un uzņēmēju kopdarbā, kas ļaus importēt talantus un eksportēt inovācijas, nevis otrādi.

Ikviens ik gadu bez maksas varēs apgūt kādu jaunu, modernai ekonomikai svarīgu prasmi mūsdienīgā mūžizglītībā. Visos izglītības līmeņos  īpaša uzmanība būs STEM priekšmetiem un digitālajām prasmēm. 

Veselība sākas ar kvalitatīvu pārtiku un kustīgumu,  ar profilaksi, skrīningu un labu ģimenes ārstu. Veselības jomā, pirmkārt, ieguldīsim lietās, kas novērš dārgu ārstēšanu nākotnē. Un tad – zāļu izmaksu samazināšanā, digitālā medicīnā, jaunā primārās veselības aprūpes modelī un vēža uzveikšanā. Mūsu mērķis ir pāriet no “slimību aprūpes” uz veselības aprūpi, kuras centrā ir cilvēks.

Mūsu izvērstās ekonomikas programmas pamatā ir jēdziens “uzņēmīga valsts”, ieguldījumi cilvēkkapitālā, digitālajā pārveidē un klimata mērķos,  vienkāršāki un “zaļāki” nodokļi.

Vides programmas centrā – mazāk atkritumu, vairāk bioloģiskās lauksaimniecības, zaļo iepirkumu un vides izglītības.

Latvija nav tikai Rīga. Mūsu formula Latvijas attīstībai: augstas vērtības rūpnieciskā ražošana – prioritāri reģionos, eksportējami pakalpojumi – prioritāri Rīgā. Valsts atbalsta prioritāte – drošība Latgalē un pašvaldību sadarbības reģioni. Eiropas fondus vairāk investēsim cilvēkos, nevis “betonā”.

Latvija dzīvos digitālāk. Tāldarbs ar zibensātru 5G internetu, digitālais eiro un simtiem citu lietu, kas digitāli strādās ātrāk un vienkāršāk – no biļetēm transportā līdz vēlēšanu biļeteniem, no pilsoņu līdzdalības publiskajā pārvaldē līdz personalizētai medicīnai.

Ar likumu aizsargātas būs visas ģimenes. Sociālo atbalstu sniegsim mērķētāk un precīzāk, sasniedzot arī viena vecāka ģimenes, vientuļos seniorus un īpašos bērnus. Valsts līdzfinansēs sirmgalvju aprūpi arī mājās un sociālo darbu novados. Sociālie  pakalpojumi daudz vairāk balstīsies sabiedrībā. Jauniešus iesaistīsim pilsoniskajā darbā un dubultosim NVO fondu. 

Informācijas telpas drošību stiprinās kvalitatīvs sabiedrisks mediju saturs un globālo sociālo mediju regulējums.

Mēs atbalstām Latvijas dziļāku integrāciju Eiropas kodolā un ātrāk paplašinātu Eiropas kopienu.

Mēs sargāsim Satversmi, Eiropas vērtības un  pilsoņu brīvības. Mēs esam liberāli demokrāti un pragmatiski ideālisti. Reformu spēks drošai valstij, solidārai sabiedrībai un straujai izaugsmei.

Droši kopā!

Pilnā programma www.attistibaipar.lv


Back to top