Mārtiņš Šteins turpinās Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra darbu
26.05.2022

Mārtiņš Šteins turpinās Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra darbu

Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons aicinājis bijušo Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru, 13. Saeimas deputātu un Kustības “Par!” valdes locekli Mārtiņu Šteinu kļūt par Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru. Amata pienākumus M.Šteins sāks veikt 2022.gada 26.maijā. 

“Novērtējot līdzšinējo darbu Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā, kā arī iegūto pieredzi un zināšanas, nolēmu Mārtiņu Šteinu aicināt arī manā komandā pildīt parlamentārā sekretāra pienākumus. Sadarbības stiprināšana starp ministriju un Saeimu likumdošanas procesā, starp ministriju un NVO sektoru, cilvēcīga attieksme un enerģiskums būs ļoti noderīgas lietas mūsu komandā,” norāda iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

“Mana līdzšinējā darbība iekšlietu nozarē galvenokārt saistījās ar ministrijas un Saeimas sadarbību likumdošanas procesā, īpaši laikā, kad tika pieņemti likumi valsts robežas izbūves paātrināšanā, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstīšanā un citās jomās. Šajā laikā īpaši uzsvēru nepieciešamību iekšlietu jomai cieši sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām vairāku jautājumu risināšanā, kas arī noticis,” norāda Mārtiņš Šteins, izrādot apņēmību šos darbus turpināt.

M. Šteins uzsver, ka palīdzēs ministram turpināt iepriekš uzsāktos darbus un īstenot no jauna izvirzītos uzdevumus. Turpināt un pabeigt bijušās ministres Golubevas uzsāktos darbus ir svarīgi, jo tos novērtējuši arī iekšlietu dienesti. 

Mārtiņam Šteinam ir trīs augstākās izglītības tiesību zinātņu, vadībzinātņu un izglītības vadības jomā, kas iegūtas Latvijas Universitātē. Bijis Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs pie iekšlietu ministres Marijas Golubevas. Viņš ir 13. Saeimas deputāts, vairāku Latvijas nevalstisko organizāciju biedrs un izpildinstitūciju pārstāvis, partijas Kustības “Par!” valdes loceklis, kā arī Līgatnes Jauno līderu vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotājs.


Back to top