Par neviennozīmīgi vērtējamās politiskās reklāmas izvietošanu uz Liepājas pašvaldībai daļēji piederošajiem autobusiem
25.05.2022

Par neviennozīmīgi vērtējamās politiskās reklāmas izvietošanu uz Liepājas pašvaldībai daļēji piederošajiem autobusiem

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi uz kuriem izvietotas politiskas un neviennozīmīgi vērtējamas reklāmas, par kurām esam saņēmuši iedzīvotāju pretenzijas. Uz vienas no autobusu reklāmām ir attēloti pieci dažāda vecuma bērni, sieviete un vīrietis, kā arī uzraksti “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni!”. Bet otra veida reklāma uz autobusiem ietver politiskās partijas “Latvija pirmā” biedru kopbildi, kā arī uzrakstus “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni! Apvienosim Latvijas tautu!”

Līdzīga reklāma ar tiešām norādēm uz politisko partiju, kā arī šie aplīmētie autobusi ir redzami politiskās partijas “Latvija pirmā” premjeministra amata kandidāta Aināra Šlesera Facebook lapā. Tāpat šajā reklāmā izmantotā stilistika un saukļi ir izmantoti politiskās partijas “Latvija pirmā” bezmaksas avīzēs, kas bija izdalītas Liepājā. Ir acīmredzami, ka uz autobusiem izvietotā reklāma ir tieši sasaistāma ar politisko partiju “Latvija pirmā”, kā arī pašu Aināru Šleseru.

Pēc Aināra Šlesera Facebook lapā un citur publiskajā telpā pieejamās informācijas ir iespējams konstatēt, ka izmantoti vismaz 4 dažādi Liepājas autobusa parka autobusi un uz vismaz 5 autobusiem ir izvietota reklāma, kas ir saistāma ar A.Šlesera politiskajām aktivitātēm.

Atbilstoši LETA 2022. gada 23. aprīlī publicētajai informācijai, “Liepājas autobusu parka” mazākuma akcionārs (34%) ir Liepājas pašvaldība, bet vairāk nekā puse uzņēmuma (59,82%) pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.

Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir viens no lielākajiem uzņēmuma “Liepājas autobusu parks” akciju turētājiem un autobusi, kurus izmanto politiskās kampaņas laikā un uz kuriem ir izvietota politiskā reklāma, daļēji pieder Liepājas pašvaldībai, lūdzam Liepājas pašvaldībai un konkrētajām Liepājas domes un pašvaldības amatpersonām – Atim Deksnim un Didzim Jēriņam, sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

  1. Vai ir likumiski, pieņemami un ētiski, ka uz pašvaldībai daļēji piederošās kustamās mantas tiek izvietota politiska reklāma? Jo īpaši ņemot vērā, ka uz pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, to tuvumā un tajos projicēties ir atļauta tikai ar šīm institūcijām saistītas reklāma. 
  2. Vai ir pieņemami un ētiski, ka uz pašvaldībai daļēji piederošās kustamās mantas tiek izvietots aicinājums, kas faktiski vērsts uz Latvijas Republikas Satversmes grozīšanu?
  3. Vai ir pieņemami un šķiet ētiski, ka uz pašvaldībai daļēji piederošās kustamās mantas tiek izvietots aicinājums faktiski ierobežot daļas Latvijas iedzīvotāju tiesības (pretēji Satversmes tiesas nolemtajam šajā jautājumā un pieņemtajai izpratnei)?
  4. Ņemot vērā AS Liepājas autobusu parks ciešo sasaisti ar Šlesera kunga ģimeni, vai konkrēto reklāmu izvietošanai un autobusu nomai politiskās reklāmas kampaņas nodrošināšanai tika piemēroti tieši tādi paši vai augstāki tarifi, kā citiem autobusu nomniekiem un reklāmas izvietotājiem,  šādi nodrošinot uzņēmuma pārvaldes caurspīdīgumu un vislabāko pašvaldības interešu pārstāvniecību? Ja nē, kura AS Liepājas autobusu parks amatpersona pieņēma lēmumu par citu tarifu piemērošanu un kāds ir šī lēmuma pamatojums?

Papildus, ņemot vērā, ka Kustība “Par!” Liepājas nodaļā ir saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības par to, ka reklāma “Par dabisku ģimeni” un ar to saistītais aicinājums parakstīties par Satversmes grozījumiem nav pieņemami, tie rada neizpratni, negatīvas emocijas un izsauc personisku aizskārumu (jo tiek norādīts, ka viņi vai viņu tuvākie nav vēlami sabiedrības locekļi), aicinām nekavējoši šo – uz iedzīvotāju šķelšanos vērsto , reklāmu noņemt no Liepājas pašvaldībai daļēji piederošajiem autobusiem.

Atklātā vēstule nosūtīta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, Liepājas valstspilsētas deputātam, AS Liepājas autobusu parks padomes loceklim Atim Deksnim, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietniekam, AS Liepājas autobusu parks padomes priekšsēdētāja vietniekam Didzim Jēriņam.

Kustības “Par!” Liepājas nodaļas vārdā
Uldis Zupa (nodaļas vadītājs)


Back to top