Kustības “Par!” 2022. gada 23.aprīļa Pārstāvju sapulcē atbalstītā Rezolūcija par Kustības “Par!” nākotni pēc 14. Saeimas vēlēšanām
25.04.2022

Kustības “Par!” 2022. gada 23.aprīļa Pārstāvju sapulcē atbalstītā Rezolūcija par Kustības “Par!” nākotni pēc 14. Saeimas vēlēšanām

Eiropā ir sācies karš. Putina noziedzīgā režīma karš pret Ukrainu, liberālo demokrātiju un Rietumiem. Latvija kopā ar Ukrainu aizstāv mūsu kopīgās vērtības. Uzvarai šajā karā ir nepieciešams mobilizēt milzīgus militārus, ekonomiskus un politiskus resursus. Latvijas nāciju ir nepieciešams vienot uzvarai. Mūsu vēlētāji un sabiedrība no partijas sagaida spēju sadarboties, vienoties un rīkoties.

Latvija ir tikusi galā ar Covid krīzi labāk par daudzām citām Eiropas Savienības valstīm,  par spīti desmitgades ilgušajai veselības sistēmas nepietiekošajai finansēšanai un antivakcīnu propagandai,  kuras autori tagad attaisno Krievijas agresiju.  Mums ir pamats lepoties ar paveikto Covid ierobežošanā! 

Latvijā uzņēmusi jau vairāk nekā 22 000 Ukrainas  bēgļu un ir gatava, ja būs nepieciešams, uzņemt vēl divtik. Drošības dienesti kontrolē situāciju valstī, lai nepieļautu atbalstu Krievijas agresijai.

Kustība “Par!” ir pirmā un vienīgā sociāli liberāla partija Latvijā. Par! ikdienā strādā, lai īstenotu partijas programmu atbilstoši partijas Manifestam. Par! stingri iestājas par to, ka politikai  jābūt brīvai no slēptas šauru ekonomisko interešu ietekmes. Mēs apzināmies, ka interešu grupu lobēšanas, partiju finansēšanas pārkāpumu un administratīvo resursu izmantošanas riski ir jāmazina ar Lobēšanas atklātības likumu, ar sabiedrisko mediju finansējumu un politisko partiju finansējumu, un stingrām partijas un apvienības ētikas procedūrām.

Par! strādā un turpinās strādāt, lai novērstu un apturētu partiju atkarību no sponsoriem un stingri iestājas pret jebkuru politisko procesu, kas ir šauru ekonomisko interešu vadīts un diskreditē sabiedrības uzticību valsts pārvaldei partijā, apvienībā un koalīcijā.

Vienlaikus apzināmies, ka Kustības Par! svarīgākais uzdevums izpildvarā un Saeimā tuvākajā laikā ir Latvijas valsts, sabiedrības un ekonomikas drošība un stabilitāte. Par valsts un sabiedrības drošību esam atbildīgi mēs – politiķi, politiskās partijas un apvienības, kurām vēlētāji ir uzticējuši atbildību vadīt Latviju šīs globālās krīzes un jaunā kara laikā.

Mēs aicinām:

1. Kustībai “Par!” turpināt stabilu darbu Krišjāņa Kariņa valdībā apvienības Attīstībai/Par! frakcijā 13. Saeimā. 

2. Kustībai “Par!” turpināt darbu pārmaiņu koalīcijā Rīgas domē, īstenojot pārmaiņas un veicinot Rīgas domes un valdības sadarbību.

3. No pieņemšanas brīža uzdot valdei nodrošināt, ka jebkura partiju apvienība tiek veidota tā, lai to izbeidzot, nezaudētu valsts finansējumu, neapdraudētu koalīcijas pastāvēšanu, un nesarežģītu darbu Saeimā vai Ministru kabinetā.

4. Pēc valdes ieskata, bet ne vēlāk kā līdz nākamajam Kustības kongresam, pieņemt un īstenot vadlīnijas, kas nodrošina: a) valdē paritāti starp biedriem, kuri ir, un biedriem, kuri nav Saeimas vai Ministru kabineta locekļi; b) valdes locekļu atbildību par konkrētām darbības jomām; c) atklātu komunikāciju ar biedriem un vēlētājiem, laikus informējot par iespējamiem riskiem partijas vai Apvienības darbībā; d) lēmumu atbilstību Kustības “Par!” Manifestam.

5. Izstrādāt un īstenot plānu organizācijas attīstībai, kas iekļauj: a) 1000 biedru skaita sasniegšanu līdz 2025. gadam; b) iespēju patstāvīgi startēt 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās; c) iespēju startēt 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ar vairākiem sarakstiem katrā Latvijas reģionā; d) iespēju patstāvīgi startēt 2026. gada Saeimas vēlēšanās.

6. Rīkot kārtējo partijas kongresu ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc 14. Saeimas vēlēšanām un šajā kongresā: a) ievēlēt jaunu valdi uz divu gadu termiņu, ievērojot 4. punktā minētos principus; b) lemt par partijas stratēģisko attīstību uz 15. Saeimas vēlēšanām, tai skaitā dalību partiju apvienībā Attīstībai/Par!, ar tiešu biedru balsojumu; c) izstrādāt kārtību, kura nosaka, ka lēmums par Par! startu jaunizveidotā vai jau esošā apvienībā kārtējās Saeimas vai EP vēlēšanās jāapstiprina biedru balsojumam.

7.    Startēt 14. Saeimas vēlēšanās apvienības “Attīstībai/Par” sastāvā, patstāvīgi izveidojot apvienības sarakstus Rīgas un Kurzemes apgabalos, izvirzot kandidātus apvienības sarakstiem Zemgalē, kā arī Vidzemē un Latgalē un izvirzot savu kandidātu Ministru prezidenta darbam, stiprinot Kustības “Par!” identitāti un autonomiju.

8. Veidot stratēģisko sadarbību ar modernām, liberālām un centriskām partijām ar mērķi izveidot Latvijas modernizācijas kodolu 14. Saeimā un valdībā.

9. Turpināt darbu apvienības ētikas struktūrās, vienlaikus apzinoties katras partijas neatkarību. Kustība “Par!” turpina realizēt tiesiskumu kā savu pamatprincipu gan pret saviem biedriem, gan apvienības partneriem, gan īstenojot politiku valdībā, Saeimā un pašvaldībās.

10. Partijas biedriem aktīvāk iesaistīties partijas darbā, strādāt partijas tematiskajās darba grupās, kopā ar partijas vēlētām amatpersonām izstrādāt priekšlikumus un idejas atbilstoši partijas programmai un Manifestā paustajam.

Rezolūcija pieņemta Kustības “Par!” Pārstāvju sapulcē 2022. gada 23.aprīlī.


Back to top