Uzlabos Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrāciju un atbalsta sniegšanas koordināciju Jaunumi
15.03.2022

Uzlabos Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrāciju un atbalsta sniegšanas koordināciju

15. martā Ministru kabinets izdeva noteikumus “Noteikumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsta sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju”, kuru mērķis ir veikt atbalstu lūgušo Ukrainas civiliedzīvotāju uzskaiti un atbalsta sniegšanas koordināciju.

Lai nodrošinātu koordinētu institūciju rīcību atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, plānots, ka informācija būs pieejama visām  sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijām, visiem vienotajiem valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Noteikumi paredz rīcības algoritmu informācijas apritei un reģistrēšanai. Paredzētais algoritms ir šāds

  1. Ukrainas civiliedzīvotājs ieradīsies sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā, vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, lai saņemtu atbalstu.

2. Institūcijas noskaidros un fiksēs:

  • informāciju par personu, tās ieceļošanu Latvijas Republikā;
  • datus par personas identitāti apliecinošu dokumentu un uzturēšanās tiesību Latvijas Republikā apliecinošu dokumentu;
  • informāciju par nepilngadīgas personas pavadošo personu un par atbalsta sniegšanas vajadzībām. 

3. Atbalsta sniegšanas vajadzības – izmitināšana, ēdināšana, pirmās nepieciešamības preces, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un sociālie pakalpojumi, nepilngadīgas personas izglītība, augstākās izglītības turpināšana, bezmaksas latviešu valodas mācības apguve, nodarbinātība, dzīvnieku aprūpe un reģistrēšana, kā arī cits nepieciešamais atbalsts. 

Noteikumi arī paredz, ka iegūto informāciju par atbalsta nepieciešamību un tās sniegšanu glabā gadu no informācijas iegūšanas brīža.


Back to top